De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het komt vanzelf… : Onderzoeksproject 'De Respons Restrictie Training' 'Respons Restrictie Training' als de mogelijkheid van zindelijkheidstraining voor het kinderdagcentrum de Toermalijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het komt vanzelf… : Onderzoeksproject 'De Respons Restrictie Training' 'Respons Restrictie Training' als de mogelijkheid van zindelijkheidstraining voor het kinderdagcentrum de Toermalijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aveleijn is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Kinderdagcentrum (KDC) de Toermalijn is één van de locaties van Aveleijn. De Toermalijn is een dagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking1, gelegen in Hengelo. De Toermalijn biedt verzorging, behandeling en ondersteuning. De Toermalijn heeft zich georiënteerd op de mogelijkheden om de zindelijkheidstraining van behandelcentrum de Seyshuizen2 zelf te verzorgen. Deze zindelijkheidstraining wordt de Respons Restrictie Training3 genoemd. De Respons Restrictie Training
wordt nog niet aangeboden op de Toermalijn. Dit is wel iets wat de Toermalijn graag zou willen. De Seyshuizen biedt de Respons Restrictie Training aan binnen een straal van een uur reistijd vanuit de plaats waar de trainer woont. Hengelo valt buiten deze straal. De cliënten die in aanmerking komen voor de zindelijkheidstraining kunnen dus geen gebruik maken van de diensten van de Seyshuizen. Hier wil de Toermalijn verandering in brengen.
"Zindelijkheid is het bereiken van controle over blaas- en rectumdruk en de daaropvolgende handelingen, zoals het opzoeken van een toilet en het zich ontdoen van kleding. Veel verstandelijk gehandicapte
personen worden niet spontaan zindelijk. Wanneer geen training wordt toegepast, kan een toestand van blijvende onzindelijkheid ontstaan. Onzindelijkheid is dan ook een bekend probleem in de zorg voor
personen met een verstandelijke beperking."4
De Respons Restrictie Training wordt uitgevoerd bij kinderen met een verstandelijke beperking die niet uit zichzelf zindelijk worden. De training is gebaseerd op gedragstherapeutische principes. Kinderen
worden niet echt zindelijk, ze zullen geen blaasdruk voelen. Wel worden ze klokzindelijk, ze kunnen hun plas ophouden tot een bepaald moment. Er zijn verschillende voordelen als kinderen klokzindelijk zijn.
Voorbeelden hiervan zijn:
- De waardigheid van het kind wordt vergroot.
- Het kind hoeft niet steeds verschoond te worden.
- Het voorkomt gezondheidsproblemen, zoals huidirritaties en urineweginfecties.
- Er hoeven minder luiers en andere benodigdheden te worden aangeschaft.
Het doel van de Toermalijn is de Respons Restrictie Training structureel aan te kunnen bieden binnen de dienstverlening. Omdat dit doel nog niet behaald is, is ons gevraagd om hier verder onderzoek naar te verrichten en uit te werken in een project. Er zijn verder nog geen onderzoeken verricht naar de mogelijkheden voor het implementeren van de zindelijkheidstraining. Dit geeft ons de motivatie om een antwoord te vinden op de volgende vraag:
"Heeft KDC de Toermalijn voldoende mogelijkheden om de Respons Restrictie Training structureel aan te bieden binnen de dienstverlening?"
- Als dit wel kan, dan is de volgende vraag: "Hoe kunnen we dit implementeren?"
- Als dit niet zou kunnen, dan is de volgende vraag: "Wat is er nodig om deze mogelijkheid in de toekomst wel te hebben?"
Dit onderzoeksproject bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. Met het literatuuronderzoek willen we ons verdiepen in de inhoud en de effecten van de zindelijkheidstraining
en daarbij de voorwaarden voor het implementeren daarvan. Met het praktijkonderzoek willen we de uitwerking van het literatuuronderzoek toetsen door een interview af te nemen met een belangrijk
professional die veel invloed heeft gehad in het ontwikkelen van de Respons Restrictie Training. Wij zullen de uitkomsten van ons onderzoek vertalen naar de aanbevelingen en conclusies. Dit geheel zal
uiteindelijk een adviesrapport vormen voor de Toermalijn.
Door dit onderzoeksproject zullen wij zelfstandig een bijdrage leveren aan organisatie en beheer van de Toermalijn. We zullen op gestructureerde wijze werken aan het behalen van de doelstelling. Met dit alles hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de Toermalijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersKinderdagcentrum de Toermalijn te Hengelo
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk