De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de strafbeleving van allochtone jongeren bij de Raad voor de Kinderbescherming

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de strafbeleving van allochtone jongeren bij de Raad voor de Kinderbescherming

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er komen steeds meer jongeren bij de Raad met een andere culturele achtergrond, dan de autochtone. Dit riep de vraag op of er onderzoek gedaan moest worden naar de werkwijze van Raadsmedewerkers met jongeren met een andere culturele achtergrond. Na enkele gesprekken met de opdrachtgever zijn we tot dit onderzoek gekomen. Er is onderzocht in welke mate, er bij de strafadvisering, bij de Raad voor de Kinderbescherming, rekening gehouden dient te worden met de strafbeleving van de allochtone jongere.
Deze onderzoeksvraag hebben we opgesplitst in twee deelvragen. We hebben middels literatuuronderzoek onderzocht wat het verband is tussen strafbeleving en cultuur. Hieruit kwam naar voren dat er duidelijke verschillen zijn, qua strafbeleving, tussen allochtone en autochtonen jongeren. Wij hebben de Turkse en Antilliaanse cultuur uitgewerkt omdat deze culturen het meest voorkomen bij de Raad in Zwolle. Vervolgens hebben we via veldonderzoek, het afnemen van interviews, onderzocht in hoeverre medewerkers van de Raad kennis hebben over hoe straffen beleefd worden door allochtone jongeren. Hieruit kwam naar voren dat 50% van de respondenten weinig kennis had van strafbeleving onder allochtone jongeren, 30% gemiddelde kennis en 20% bovengemiddeld.
Nadat het literatuur- en veldonderzoek werden afgerond toonden ze enkele verschillen en overeenkomsten. Op basis van de bevindingen hebben we geconstateerd dat er rekening gehouden dient te worden met de strafbeleving van de allochtone jongere.
Dit onderzoeksverslag is ingedeeld in een zevental hoofdstukken, welke leiden tot een antwoord op de centrale onderzoeksvraag. Na de inleiding zijn de belangrijkste begrippen uit de centrale onderzoeksvraag uitgebreid toegelicht om een duidelijk beeld te schetsen van de kern van het onderzoek. De methode van onderzoek geeft de werkwijze weer. Na het literatuur- en veldonderzoek is er gekozen voor een hoofdstuk welke het literatuur- en veldonderzoek tegen elkaar afzet zodat de verschillen en overeenkomsten duidelijk zichtbaar worden. Hierna volgt een overgang naar de conclusies en aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerRaad voor de Kinderbescherming te Zwolle
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk