De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Ouders in Olst-Wijhe wat willen jullie?" : Wensen en verwachtingen van ouders t.a.v. het CJG gemeente Olst-Wijhe 2008

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Ouders in Olst-Wijhe wat willen jullie?" : Wensen en verwachtingen van ouders t.a.v. het CJG gemeente Olst-Wijhe 2008

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport geeft antwoord op de vraag welke factoren maken dat het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) in Olst-Wijhe door ouders als een laagdrempelige voorziening wordt
gezien. Het vormt de basis voor het opzetten van een CJG in de gemeente Olst-Wijhe. Het is een
feit dat elke gemeente in 2011 een CJG heeft, maar deze mogen hier zelf invulling aan geven. Een
CJG wordt een laagdrempelig fysiek inlooppunt, waar (aanstaande) ouders, kinderen en
jongeren terecht kunnen voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. Minister
voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet, noemt in zijn programma 'Alle kansen voor alle kinderen'
(2007) het belang van een CJG in elke gemeente.
In het kader van ons afstudeerproject en in opdracht van de gemeente Olst-Wijhe, hebben wij de
wensen en verwachtingen van ouders in Olst-Wijhe ten aanzien van een CJG in kaart gebracht.
Hiervoor hebben wij een literatuuronderzoek gedaan en zijn in gesprek geweest met
professionals. Op basis hiervan hebben wij een vragenlijst opgesteld en vervolgens 650 ouders
persoonlijk benaderd. Ouders zijn geselecteerd op basis van de leeftijd van hun kinderen. 431
ingevulde enquêtes hebben wij ontvangen, een goede respons van 66 procent.
We hebben hen gevraagd naar het gebruik van informatie, advies of ondersteuning bij de
opvoeding. Gebruik hiervan is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Hoe ouder het kind, hoe
minder gebruik van voorzieningen. Ouders met jongere kinderen gaan waarschijnlijk meer
gebruik maken van het CJG. Ouders noemen het krijgen van voldoende informatie een
belangrijke reden, om gebruik te maken van een voorziening of persoon. Ze maken vooral
gebruik van voorzieningen die dichtbij hen staan en gemakkelijk te raadplegen zijn. Het CJG
moet een vanzelfsprekendheid worden. Ook zeggen ouders het belangrijk te vinden, dat zij
weten wat een voorziening kan bieden. Intussen weten ouders dat het CJG er komen gaat. Zij
zeggen dat deze laagdrempelig moet worden en een plek waar iedereen welkom is. Een eis die
ouders stellen aan een laagdrempelige plek is dat deze goed bereikbaar moet zijn. Er wordt veel
waarde gehecht aan snel antwoord of hulp krijgen en privacy. Zo stellen ouders liever niet hun
(opvoedings)vraag aan een balie. Volgens ouders moet het CJG aansluiten bij een bestaande
voorziening, zoals het consultatiebureau of het Holstohus. Het moet een gebouw zijn waar alle
voorzieningen zijn gebundeld op het gebied van opvoeden, waar je terecht kunt met je vragen en
direct antwoorden krijgt. Toch is voor veel ouders nog niet duidelijk hoe het CJG er uit komt te
zien. Logisch, aangezien dit nog bepaald moet worden en per gemeente verschild. Het grootste
deel ouders staat neutraal tegenover de komst van het CJG. Wat opvalt, is dat ouders het nu al
associëren met problemen en probleemgezinnen. Dit is nou juist wat niet gebeuren moet
volgens veel professionals. Van belang is de communicatie richting de doelgroep. Het
interesseert hen namelijk wel degelijk, hoe het centrum er uit komt te zien. Over het CJG zeggen
ouders dat er één in Olst, en één in Wijhe moet komen en zij willen gemakkelijk binnen kunnen
lopen. Het moet van maandag tot en met vrijdag geopend zijn. Er zal gekeken moeten worden
naar de haalbaarheid hiervan. Ouders vinden telefonische bereikbaarheid belangrijk, zij willen
telefonisch (opvoedings)vragen kunnen stellen en afspraken maken. Ouders noemen verder de
volgende zaken wenselijk: een inloopspreekuur; opvang voor de kinderen in het gebouw; lenen
van materialen; hulp aan huis kunnen ontvangen; informatie krijgen over welke hulp er mogelijk
is; steun van lotgenoten; zelf mee kunnen bepalen over hulp die gegeven wordt; zelf leren met
een situatie om te gaan en een goede sfeer in het gebouw. Ook hebben ouders een beeld
geschetst van de kenmerken van een medewerker van het CJG. De meeste gemeenten gaan de
naam Centrum voor Jeugd en Gezin hanteren. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat
ouders hierover tevreden zijn. Door de enquête voelt de meerderheid zich betrokken bij de
oprichting van het CJG. Ook hebben ouders aangegeven in de toekomst meer betrokken te willen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk