De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Nooit geweten dat er zoveel vragenlijsten zijn"

een verkenning van bestaande vragenlijsten voor de diagnose, behandeling en nazorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Rechten:

"Nooit geweten dat er zoveel vragenlijsten zijn"

een verkenning van bestaande vragenlijsten voor de diagnose, behandeling en nazorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Rechten:

Samenvatting

In de zorg voor niet-aangeboren hersenletsel zijn verschillende meetinstrumenten/vragenlijsten in omloop die in de revalidatiefase en de chronische fase door professionals worden ingezet. Er zijn diverse gevalideerde vragenlijsten die over verschillende onderwerpen gaan en met diverse bedoelingen zijn opgesteld.
Op de werkconferentie Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel in juni 2015 is het concept ‘Meten in de keten’ gepresenteerd. Het idee hiervan is dat het zinvol zou kunnen zijn om de meetinstrumenten/vragenlijsten die door de keten heen gebruikt worden bij NAH beter op elkaar af te stemmen. Dit kan verschillende voordelen hebben:
- Betere afstemming van zorg op de cliënt (de goede zorg op het juiste moment)
- De ontwikkeling van de cliënt beter in beeld hebben
- Beter zicht op de resultaten van zorg op korte en langere termijn
- Minder onnodig vragenlijsten afnemen
- Betere samenwerking tussen professionals in de keten
- Betere aansluiting van verschillende fasen/stappen in de zorgketen(Zadoks, 2015)
Om dit concept verder uit te kunnen werken is een eerste stap om meer zicht te krijgen op de meetinstrumenten/vragenlijsten die momenteel gebruikt worden in de zorg voor mensen met NAH. Bijvoorbeeld vragenlijsten op gebied van kwaliteit van bestaan, zelfredzaamheid, participatie of psychisch welzijn. Hier is geen overzicht van beschikbaar.
De volgende vragen zijn leidend in de inventarisatie:
- Welke meetinstrumenten/vragenlijsten zijn er beschikbaar?
- Met welk doel zijn deze meetinstrumenten/vragenlijsten ontwikkeld?
- Welke meetinstrumenten/vragenlijsten worden er ingezet in de zorgketen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (met name vanaf de revalidatiefase)?
- Met welk doel?
- Wat zijn de ervaringen met de meetinstrumenten/vragenlijsten?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Windesheim Flevoland
LectoraatKlantenperspectief in ondersteuning en zorg
Datum2016-07-05
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk