De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Studeren met een autisme spectrumstoornis: lastig, maar niet onmogelijk!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Studeren met een autisme spectrumstoornis: lastig, maar niet onmogelijk!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek naar de effecten van een competentie training voor studerende jongeren met autisme. De competentie training is een psychomotorische interventie en er worden effecten gemeten op de gebieden: sociale acceptatie, gedragshouding, hechte vriendschap en gevoel van eigenwaarde. De competentie training is een training opgezet voor studenten van het Hogeschool het Windesheim met een Autisme spectrumstoornis. In deze training leren ze vaardigheden aan die hen kunnen helpen bij het studeren en hen kunnen leren met hun beperking om te gaan. Mensen met autisme kunnen moeite hebben met plannen, hebben beperkingen in de sociale contacten of hebben moeite om details te zien als een geheel. In deze training leren de deelnemers hoe ze tijdens het studeren met hun autisme kunnen om gaan. Aan dit onderzoek hebben drie studenten die deelnamen aan de competentie training meegewerkt. Hiervan hebben twee studenten het syndroom van Asperger en de andere student heeft geen vorm van autisme. De laatstgenoemde student wilde door middel van de competentietraining vaardigheden opdoen die het studeren makkelijker zouden laten verlopen. De training is namelijk ook toegankelijk voor studenten zonder autisme.
Door middel van een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek is er in dit onderzoek gekeken naar wat de effecten van PMT zijn op het gebied van vier subschalen. In de resultaten is te zien dat de sociale acceptatie en het gevoel van eigenwaarde twee gebieden zijn waarop de competentietraining een positieve invloed heeft bij de deelnemers. Op deze punten scoren de deelnemers op vijf van de zes metingen hoger in de nameting in vergelijking met de voormeting. Met de informatie uit het kwalitatieve onderzoek zou je kunnen zeggen dat de training effect lijkt te hebben op het gebied van sociale acceptatie en het gevoel van eigenwaarde. Op het gebied van gedragshouding en hechte vriendschap lijkt er minder of geen vooruitgang te zijn. Om tot betrouwbaardere conclusies te komen is het aan te raden om meer onderzoek te doen naar de competentie training en daarbij te werken met grotere steekproeven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk