De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Meten is weten"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Meten is weten"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het idee voor dit project is ontstaan vanuit de vereniging "Gewoon doen". Deze vereniging is opgericht door jongeren in de leeftijd van 19 tot 22 jaar en zet zich in voor alle jongeren in de Noordoostpolder.
Na een eerder onderzoek, afgenomen onder een grote groep jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar, is gebleken dat er behoefte is aan o.a. een 'rapcentrum' en een kickbox vereniging/ sportschool. Om duidelijk te krijgen hoeveel jongeren in welke deelgemeenten precies behoefte hebben aan realisatie van een 'rapcentrum' en een kickbox vereniging of sportschool werd besloten om een gerichte enquête onder jongeren af te nemen. De doelgroep waar dit project zich op richt zijn alle jongeren in de leeftijd van 13 tot 24 jaar die affiniteit hebben met de Noordoostpolder. Het hoeft dus niet te betekenen dat de ondervraagden in de Noordoostpolder wonen. Zij kunnen hier naar school gaan of werken en tegelijkertijd buiten de Noordoostpolder woonachtig zijn. Deze jongeren kunnen in de (pré)puberteit of in de (pré)adolescentie fase zitten.
Wij, Moussa en Bertil, willen door middel van dit onderzoek inzicht krijgen in de problemen en de behoeftevraag die jongeren in de Noordoostpolder ervaren met betrekking tot vrijetijdsbesteding, onderwijs en sociale voorzieningen. Hierdoor kunnen wij, als vereniging en projectgroep, achterhalen waarin de ondervraagde jongeren willen participeren. De vereniging wil hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jongeren in de leeftijd van 13 tot 24 jaar in de Noordoostpolder.
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er onder de jongeren in de Noordoostpolder in genoemde leeftijdsgroep onvrede heerst over sociale voorzieningen en de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding die er voor hen zijn. Hierdoor heeft de vereniging zichzelf ten doel gesteld het voor hen inzichtelijker te maken en een heldere, representatieve enquête op te zetten, te bewerkstelligen en te analyseren, zodat zij door het stellen van gerichte vragen probleemoplossend kunnen werken. Wij, als projectgroep, zullen de enquête digitaal afnemen en deze wordt door de respondenten via de computer ingevuld. Aan de hand van het gekozen middel en de probleemstelling hebben Moussa en Bertil een onderzoeksvraag geformuleerd.
De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd:
Op welke wijze kan het gemis (sociaal en maatschappelijk) van de jongeren in de Noordoostpolder van 13 tot 24 jaar worden gecompenseerd of verbeterd?
De doelstelling zal zijn:
Inzicht krijgen in de problemen en behoeftevraag die jongeren in de Noordoostpolder ervaren met betrekking tot vrijetijdsbesteding, onderwijs en sociale voorzieningen.
De analyse van alle ingevulde enquêtes is door het statistische verwerkingsprogramma, speciaal ontworpen voor het analyseren van digitale enquêtes, SPSS uitgevoerd. De informatie die Moussa en Bertil met de enquêtes hebben verzameld werken wij, als projectgroep, uit tot een definitief rapport dat zal uitgaan naar de gemeente Emmeloord, de politiek in Flevoland, al het voortgezet en middelbaar onderwijs binnen de Noordoostpolder en alle jongerencentra's gevestigd in de NOP. Het rapport staat in de bijlagen onder nummer 2.
In zijn totaliteit hebben 1231 jongeren in de leeftijd van 13 tot 24 jaar de enquête ingevuld.
Enkele conclusies, nader uitgeschreven in het rapport zijn:
• Ruim de helft, dus meer dan 600 jongeren, is bereid actief mee te denken en activiteiten op te zetten en uit te voeren in het belang van de jongeren in de Noordoostpolder, zowel op het gebied van theater (in de vorm van acteren, organiseren, licht en geluid, make up en kleding) als op het gebied van het organiseren van onder andere straatvoetbaltoernooien.
• Bijna 75 procent van de respondenten ondervindt problemen met betrekking tot vrijetijdsbesteding.
• Één op de vijf jongeren bevindt zich in de zogenoemde jongerenculturen. Binnen deze culturen komen twee groepen naar voren, te weten de R&B/Hiphoppers en de jongeren die naar house/hardcore ofwel gabbermuziek luisteren.
• Over het algemeen zijn de jongeren in de Noordoostpolder (60 procent) niet tevreden over de mogelijkheden wat betreft het openbaar vervoer. Zo vindt 75 procent van de respondenten dat er te weinig bussen rijden rond de dorpen en dat de busverbindingen niet goed op elkaar aansluiten. 85 procent van de respondenten vindt tevens dat de laatste bus later zou moeten rijden, zodat zij op een later tijdstip op de plaats van bestemming kunnen komen.
Naar aanleiding van dit onderzoek raden wij de vereniging de volgende punten aan:
• samenwerken en gerichte activiteiten opzetten;
• een emailbestand aanleggen;
• vaste hangplekken voor jongeren te realiseren;
• kijken naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld feesten voor een specifieke doelgroep;
• onderzoeken wat de mogelijkheden zijn betreffende een kledingwinkel die gericht is op bijvoorbeeld de jongerencultuur Gothic;
• verschillende jongerenorganisaties zoals STIP of Zorggroep "oude en nieuwe land" de gelegenheid bieden zich meer onder de jongeren te begeven. Zij kunnen dit doen door bijvoorbeeld voorlichting op scholen maar ook door hun naam te verbinden aan jongerenactiviteiten zoals het festival Oord.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersVereniging "Gewoon doen", Emmeloord
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk