De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Doe je mee? Dan doen we het samen!"

Onderzoek naar inclusie voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking met betrekking tot georganiseerde vrijetijdsbesteding in de gemeente Duiven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Doe je mee? Dan doen we het samen!"

Onderzoek naar inclusie voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking met betrekking tot georganiseerde vrijetijdsbesteding in de gemeente Duiven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op inclusieve georganiseerde vrijetijdsbesteding. Hierbij staan de begrippen; jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB), inclusie en georganiseerde vrijetijdsbesteding centraal. Met inclusie bedoelen we in dit onderzoek “het proces waarbij ieder mens, ongeacht zijn (on)mogelijkheden en beperkingen, de kans moet krijgen om zijn leven naar eigen inzicht in te richten en samen gelijkwaardig deel te nemen aan de samenleving” (Vosters, Petrina & Heemskerk, 2013). Mensen met een LVB hebben een IQ van 55-70 (Resing & Blok, 2002). Mensen met een LVB zullen nooit een hoger ontwikkelingsniveau dan twaalf jaar halen. Dit wil zeggen dat er een verschil is tussen ontwikkelings- en kalenderleeftijd (Zoon, 2012). Met georganiseerde vrijetijdsbestding wordt in dit onderzoek bedoeld activiteiten die ten behoeve van vrijetijdsbesteding worden georganiseerd door een initiatiefnemer, stichting, sociale-/ culturele vereniging of organisatie binnen de gemeente Duiven.
Dit onderzoek is het eerste onderzoek naar inclusie voor LVB jongeren op het gebied van georganiseerde vrijetijdsbesteding in de gemeente Duiven. De hoofdvraag van dit onderzoekt luidt als volgt: Hoe kunnen relevante belanghebbenden in de gemeente Duiven ervoor zorgen dat inclusie, met betrekking tot georganiseerde vrijetijdsbesteding, wordt bevorderd voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking, in de leeftijd van 16 en 23 jaar? Hierbij is de hoofdvraag verdeeld in deelvragen over rollen, wensen en behoeften en mogelijkheden. Deze deelvragen zijn beantwoord door de gemeente Duiven vanuit het Sociaal domein, burgers en LVB jongeren wonend in Duiven. Dit onderzoeksrapport is een beschrijvend onderzoek. Verder onderzoek zou weer kunnen voortbouwen op dit beschrijvend onderzoek. Er is dus een basis voor verder onderzoek gecreëerd. Het doel van deze onderzoeksvorm is het in kaart brengen van een praktijksituatie (Van der Donk & Van Lanen, 2011).
Door middel van verschillende meetinstrumenten, zoals vragenlijsten en focusgroepen hebben we gegevens verzameld. Deze gegevens zijn vervolgens geanalyseerd. Uit deze analyses kwamen resultaten naar voren waar de volgende conclusie op is gebaseerd: Er zijn een aantal positieve factoren aanwezig bij de gemeente, LVB jongeren en burgers van de gemeente Duiven, maar er zijn nog verschillende behoeften niet vervuld om inclusie op het gebied van georganiseerde vrijetijdsbesteding te realiseren. Eerst moet de focus gelegd worden op ‘het tussenstapje’ wat nodig is om aansluiting te vinden bij LVB jongeren en burgers. Dit begint bij het creëren van een goede basis (draagvlak) en vertrouwen (vanuit de LVB jongeren). Onze conclusie is dan ook dat bevorderen van inclusie zeker mogelijk is. De stappen die genomen moeten worden om dit te realiseren worden verder toegelicht in de productverantwoording en het implementatieplan.
Uit verschillende aanbevelingen is er één aanbeveling, die in overleg met het basisteam vanuit de gemeente Duiven, uitgewerkt in de vorm van een product(verantwoording) met bijbehorend implementatieplan. Deze aanbeveling luidt als volgt: Voor de focusgroep Sociaal domein is het belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat LVB jongeren zich veilig en vertrouwd voelen. Hierdoor wordt de ‘eigen kracht’ van de LVB jongeren gestimuleerd. Bij inclusie gaat het juist om deze ‘eigen kracht’ en hoe hierop aangesloten kan worden. Dit is een belangrijke voorwaarde, waardoor ze meer open gaan staan voor inclusieve georganiseerde vrijetijdsbesteding. Wanneer het vertrouwen groeit, wordt er bij de LVB jongeren meer draagvlak gecreëerd. Op deze manier gaan zij zich meer gemotiveerd voelen om aan de slag te gaan met een initiatief.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerGemeente Duiven
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk