De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De geloofspraktijk in evangelische gemeente ‘De Levensrivier’.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De geloofspraktijk in evangelische gemeente ‘De Levensrivier’.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag die in deze scriptie centraal staat is “Hoe komt het dat mensen uit evangelische gemeente De Levensrivier moeite hebben om hun geloof in de praktijk te brengen, zoals zij zouden willen”.
Het onderzoek dat ik gedaan heb om deze vraag te beantwoorden is tweedelig. Aan de ene kant heb ik zes mensen geïnterviewd, verschillend in leeftijd en geslacht. Aan de andere kant heb ik er de Bijbel en andere literatuur op nageslagen. Mijn uiteindelijke doel is te ontdekken waar de problemen liggen als we het hebben over de geloofspraktijk van deze respondenten. Daarbij wil ik de gemeente en de respondenten een aanbeveling geven voor de geloofspraktijk. Hiervoor zal ik o.a. de evangelische theologie bekijken, voor zover je daar over kan spreken en deze vergelijken met het beleefde en geleefde geloof van de leden.

Na een kwalitatief onderzoek met zes verschillende mensen, wat betreft leeftijd en geslacht kon de probleemstelling al gedeeltelijk beantwoord worden. “Hoe komt het dat mensen uit evangelische gemeente De Levensrivier moeite hebben om hun geloof in de praktijk te brengen, zoals zij zouden willen?”

- De gemeente is in 2007 ontstaan en is een relatief jonge en laagdrempelige gemeente.
- De gemeente heeft nog geen missie en visie ontwikkeld.
- Een groot deel van de gemeenteleden is sociaal-affectief niet sterk. Hierbij spelen maatschappelijke factoren een rol.
- Het verleden van de gemeenteleden neemt pijn en verdriet met zich mee.
- Er zijn veel ideeën en suggesties voor de geloofspraktijk, maar de leden zijn niet toegerust en krijgen geen begeleiding.

Op het kwalitatief onderzoek volgde het literatuur onderzoek. Vanuit verschillende deelparagrafen kan geconcludeerd worden dat de resultaten van het kwalitatief onderzoek goed aansluiten bij wat in de – door mij bestudeerde – literatuur en de Bijbel over de geloofspraktijk gezegd wordt.
De gemeente verkeert in een groeifase waar er een gezond verlangen is om te werken aan het Koninkrijk van God; anders gezegd: het verlangen naar het rechtvaardige en goede leven. In de Bijbel vinden we de verhalen van Jezus en de discipelen. Paulus en de uitbreiding van het evangelie en de organisatie die hiervoor nodig was. Daarbij speelt de heilige Geest en de dienstbaarheid van de gelovigen een cruciale rol.
Kortom er is een groot verlangen in de gemeente om verder te groeien in geloof en praktijk. Om meer van betekenis te zijn voor elkaar en de stad Meppel. Hiervoor heeft de gemeente een stap in de goede richting gezet door het aanstellen van een voorganger. Met het aanstellen van een voorganger hoopt de gemeente meer structuur te brengen (Respondent 4, persoonlijke communicatie, 9 Mei, 2014). Na mijn onderzoek kan ik ook stellen dat deze structuur nodig is wil de gemeente zich verder ontwikkelen. De respondenten kwamen zelf met de volgende tips:

- De komende maanden een visie creëren.
- Bied evenwichtig onderwijs en creëer bewustwording als je het hebt over een leven waarin we mogen samenwerken met God.
- Geef training om het geleerde ook toe te passen in de praktijk.

Na onderzoek en studie wil ik mijn aanbeveling richten tot de respondenten en gemeenteleden van de Levensrivier. Mijn aanbeveling:
- Geef je geloof handen en voeten en doe dit samen met je medegelovigen. Geloven is geen individuele zaak. Neem de gemeente als basis en vertrekpunt. De gemeente is o.a. als geloofsgemeenschap in het leven geroepen om zich uit te strekken naar de wereld. Werk samen en sta sterker. Hierdoor zullen de relaties met je medegelovigen versterken en zal de gemeenschap dichter naar elkaar toe groeien. De postmoderne mens is niet meer zo geïnteresseerd in een geloofspraatje, maar in relatie en verbondenheid. Bied hulp zoals je zelf ook geholpen zou willen worden. Onbaatzuchtig.
- De respondenten mogen zich verdiepen in de leefwereld van anderen. Maak contact, maak vrienden, kijk en leer wat hen bezighoudt. Wees niet met jezelf bezig en laat je niet te snel afschrikken van wat goddeloos lijkt te zijn- er is meer dan het oog kan zien. Laat het evangelie zien door je leven. Wees een getuige. Leef voor gerechtigheid, vrede en vreugde. Jij bent de boodschap.

Ook heb ik enkele suggesties voor de leiders in de Levensrivier:
- Werk als gemeente aan een identiteit en maak dit visueel. Creëer een missie en visie. En betrek hierbij de gemeenteleden. Volgens Paul Donder en Jaap Ketelaar (2010, p. 302) zijn een visie en strategie het startpunt voor een gezonde structuur. De structuur en organisatie staan ten dienste van de grote opdracht, die in de visie verwoord is.
- Werk de missie en visie uit. Zet hier bijvoorbeeld een werkgroep voor op en stel doelen. Op deze manier kunnen leden gestalte geven aan de geloofspraktijk.

- Geef gedurende lange tijd onderwijs over de ‘geloofspraktijk’. Het gaat om het héle evangelie. In de Bijbel is er een directe samenhang tussen geloven en doen. Het is belangrijk om over het Koninkrijk te spreken, maar ook om het evangelie daadwerkelijk te tonen in de praktijk van het leven. Zorg voor mensen die honger en dorst hebben. Zorg voor vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen (Mattheüs 25:31-46). Diaconaat en evangelisatie hebben daarin raakvlakken.
- Omdat de samenleving voortdurend in beweging is, is het zaak om als gemeente trends waar te nemen en daar op in te spelen. Hoe verkondigen we de aloude boodschap in nieuwe tijden en in een nieuwe setting? Er is moed voor nodig om Gods stem te verstaan en met nieuwe vormen van evangelisatie en gemeente-zijn te experimenteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingGodsdienst-Pastoraal Werk
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk