De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op zoek naar de juiste weg voor team zwerfjongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op zoek naar de juiste weg voor team zwerfjongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Team Zwerfjongeren, omdat zij het idee hebben dat de methodiek niet werkbaar is met de huidige doelgroep. Het is zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek. De onderzoeksvraag die beantwoord is met dit onderzoek: Wat is er nodig om de methodiek "Zorg voor Zwerfjongeren" van Team Zwerfjongeren aan te laten sluiten bij de huidige doelgroep?
De doelgroep is verduidelijkt in het onderzoek door te zoeken welke definities momenteel gehanteerd worden in het werken met zwerfjongeren. De conclusie uit dit onderzoek is dat de doelgroep preventief bereikt moet worden. De onderzoekers pleiten voor het vroegtijdig signaleren en hulp bieden aan risicojongeren. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar een eenduidige definitie, in opdracht van de Tweede Kamer. Team Zwerfjongeren zal de definitie die voortkomt uit het onderzoek hoogstwaarschijnlijk gaan hanteren.
Er is dossieronderzoek verricht naar 136 dossiers van Team Zwerfjongeren. Het resultaat hiervan is dat de problemen van de huidige doelgroep voornamelijk op de volgende probleemgebieden liggen: huisvesting, drugsafhankelijkheid, psychiatrie, justitie en politie en financiën. Er zijn geen grote veranderingen opgetreden in de afgelopen vijf jaar. De onderzoekers adviseren om vervolgonderzoek te doen om uit te wijzen of de ernst van de problematiek is toegenomen.
De methodiek van Team Zwerfjongeren is onderzocht. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er veel gewijzigd en toegevoegd moet worden om deze wederom in te zetten. De methodiek sluit niet aan bij de huidige doelgroep, daarom zou hij herschreven moeten worden. Team Zwerfjongeren heeft hulpmiddelen nodig, onder andere; een laagdrempelige locatie, een groter budget en materiële hulpverlening om de zwerfjongeren hulp te kunnen bieden. De methodiek moet aansluiten op de problemen waar zwerfjongeren mee te maken hebben. Uit het onderzoek komt naar voren dat een eenduidige methode niet werkt in contact met zwerfjongeren. De onderzoekers concluderen dat het voor de trajectbegeleiders van belang is om te weten welke methodieken aanwezig zijn en ingezet kunnen worden. Één van de laatste aanbevelingen van de onderzoekers is het bezoeken van andere zwerfjongerenteams, dit kan helpen bij het herschrijven van de methodiek.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersTeam Zwerfjongeren, Zwolle
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk