De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van geborgenheid tot ongetemdheid

de moraal van het streekverhaal en de waarden achter opvattingen over de natuur

Open access

Rechten:

Van geborgenheid tot ongetemdheid

de moraal van het streekverhaal en de waarden achter opvattingen over de natuur

Open access

Rechten:

Samenvatting

In onze pluriforme samenleving bestaat een grote variëteit aan opvattingen, ook over natuur en
landschap. Inzicht in de waarden die ten grondslag liggen aan deze opvattingen maakt deze variëteit
hanteerbaar in de praktijk. In het ontwikkelen van deze benadering heeft het lectoraat Area Development
nauw samengewerkt met De Argumentenfabriek, ministeries, provincies en kennisinstellingen.
Met de Waardenkaart Ruimtelijke Ordening, de Waardenkaart Mobiliteit en de Waardenkaart Natuur
is een omvattend overzicht gecreëerd van de waarden die een rol spelen in de keuzes die we maken over onze leefomgeving.

De Waardenkaart Natuur die bij deze publicatie hoort, voegt aan dit overzicht in het bijzonder nieuwe
inzichten toe van opvattingen van mensen over de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken en de
streek waarin zij wonen. Voor een goed begrip van de betekenis van natuur en landschap voor mensen,
is dit inzicht onmisbaar. De leefomgeving maakt nadrukkelijk deel uit van het levensverhaal dat
mensen van zichzelf vormen. Voor dit onderzoek zijn verhalenavonden georganiseerd om hier inzicht
in te krijgen. De moraal van het streekverhaal maakt in dit onderzoek het plaatje van de over opvattingen natuur en landschap compleet.


Met het overzicht van waarden die ten grondslag ligt aan opvattingen over natuur en landschap,
is de waardenbenadering nu gecompleteerd. Voor wie belangstelling heeft voor het abstractieniveau
van waarden, maken deze waardenkaarten het mogelijk om planprocessen te analyseren en
waar nodig kanttekeningen te plaatsen bij eenzijdige inrichtingsplannen voor stad en land. Voor
een brede praktische toepasbaarheid van de waardenbenadering wordt aan de hand van de waardenkaarten
een werkmethodiek ontwikkeld, waarmee het onderzoeksprogramma van het lectoraat
Area Development wordt afgerond. In die werkmethodiek vormt het abstractieniveau van waarden
de hulpstructuur voor meer praktische spelregels voor de keuzeprocessen in het omgevingsbeleid
en de verrijking en consistente van de argumentatie bij die keuzes. Heldere keuzes en consistente
argumentatie zijn cruciaal voor de cultuuromslag die met de Omgevingswet bereikt moet worden. De waardenbenadering draagt daar aan bij.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Techniek
LectoraatArea Development
TypeRapport
ISBN978-90-77901-85-4
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk