De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar werk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Op weg naar werk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het afstudeeronderzoek 'Op weg naar werk' in het kader van de opleiding SPH van Hogeschool Windesheim staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
Welke mogelijkheden hebben cliënten met een licht verstandelijke beperking binnen Saxenheem om een baan te vinden en te behouden bij een reguliere werkgever zoals bedoeld in de aangepaste wet Wajong, Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten?
(Jongeren met een licht verstandelijke beperking worden verder in het verslag LVG jongeren genoemd en waar hij staat zou ook zij kunnen staan.)
In de dagelijkse praktijk binnen Saxenheem heeft groepsleiding voortdurend te maken met de praktische uitvoering van de wet Wajong omdat cliënten van Saxenheem zonder uitzondering gebruik maken van de Wajong. De Wajong is daarom als onderwerp voor dit afstudeeronderzoek gekozen. Het onderzoek heeft geholpen met andere ogen te kijken naar
de mogelijkheden van cliënten binnen Saxenheem om werk te vinden en te behouden in het kader van deze wet.
Er is gebruik gemaakt van een casestudy met behulp van interview en literatuuronderzoek. Literatuuronderzoek naar de mogelijkheden die UWV kan bieden in het kader van de wet Wajong. Literatuuronderzoek naar een definitie van de doelgroep LVG jongeren en het belang van werk voor LVG jongeren.
Alle cliënten van Saxenheem hebben een vragenlijst ingevuld om te bepalen wat zij wisten over UWV of ze wel/niet een dagbesteding hebben of ze hun dagbesteding leuk vinden en wat ze in de toekomst graag zouden willen doen. Verder is er een interview gehouden met
een arbeidsdeskundige van UWV en een interview met Rozij werk, re-integratiebureau.
Uit het onderzoek is gebleken dat het hebben van een betaalde baan bijdraagt aan de vergroting van de zelfwaardering bij LVG jongeren. Maatschappelijke participatie is ook voor hen een belangrijk onderwerp. Erbij horen en gehoord worden is ook voor deze groep
belangrijk. Uit het onderzoek is ook gebleken dat voor het vinden en behouden van werk de houding van de cliënt en zijn omgeving (ouders/verzorgers, school, werkgever, re-integratie
professional) van groot belang is.
Vanuit de zorgprofessional is het belangrijk te onderkennen dat het hebben van werk en de zorg voor de cliënt parallel kunnen verlopen. Binnen de zorg is men ook weinig bekend met het fenomeen plichten en het positieve effect daarvan. Men werkt vraag gestuurd. Er wordt
gewerkt aan zelfontplooiing zonder voorwaarden.
Wanneer een LVG jongere werk zoekt gebeurt dat meestal vanuit twee uitgangsposities,school of vanuit de instelling waar ze geplaatst zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de overgang naar werk de begeleiding in de overgang naar werk en daarna, voortgezet
moet worden. Het is belangrijk dat men eerlijk is, dat er realistische verwachtingen worden gewekt en de jongere niet wordt bevestigd in de overschatting van eigen mogelijkheden.
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is de houding van de onderzoeker ten aanzien van UWV gewijzigd. Voor het onderzoek werd UWV als een noodzakelijk kwaad beschouwd,dat zonder overleg en zonder te kijken naar wensen van cliënten, een dagbesteding regelde. Nu
is gebleken dat UWV zorgvuldig te werk gaat, dat wensen van cliënten vaak niet reëel zijn en dat een intensief contact tussen groepsleiding en UWV de kansen voor een cliënt om een
baan te vinden en te behouden kan vergroten doordat er geen gaten vallen in de begeleiding, men op de hoogte is van de re-integratie visie en daarop kan inspelen in de begeleiding en men op de hoogte is van de (on)mogelijkheden van de cliënt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Partners Heeren Loo Kwadrant, Almelo
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk