De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De jeugd is de toekomst! : Onderzoek naar de behoefte aan schoolmaatschappelijk werk op het Vechtdal College in Hardenberg.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De jeugd is de toekomst! : Onderzoek naar de behoefte aan schoolmaatschappelijk werk op het Vechtdal College in Hardenberg.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De snel veranderende samenleving zorgt steeds voor nieuwe vragen en problemen. Kenmerkende veranderingen zijn de groeiende individualisering, de multiculturalisering, het verdwijnen van normen en waarden, de toenemende informatiestroom en het ingewikkelder worden van het functioneren van de maatschappij. Ouders zoeken in deze dynamische samenleving naar nieuwe wegen en middelen om hun kinderen op te voeden en hebben soms extra steun nodig. De drempel naar opvoedingsondersteuning of hulpverlening is voor hen vaak te hoog. Ook voor de kinderen zelf is de drempel te hoog. Een laagdrempelige voorziening als schoolmaatschappelijk werk weet ouders en de kinderen vaak wel te bereiken.
De problemen die jongeren ervaren, kunnen leiden tot een negatief effect op het gedrag en prestaties van leerlingen op school. Het Vechtdal College Hardenberg wil met een eventuele uitbreiding van de leerlingenzorg, door schoolmaatschappelijk werk, de problematiek onder leerlingen aanpakken.
De doelstelling van het onderzoek is dat inzichtelijk wordt wat de behoeften van leerlingen zijn omtrent het schoolmaatschappelijk werk. De uitkomst van het onderzoek is een graadmeter voor het Vechtdal College om schoolmaatschappelijk werk te kunnen realiseren.
Naar aanleiding van de probleemstelling vloeit de volgende vraagstelling voort: Is er behoefte aan schoolmaatschappelijk werk op het Vechtdal College in Hardenberg?
Voor het onderzoek zijn 398 enquêtes afgenomen onder leerlingen van het Vechtdal College. De leerlingen zijn bevraagd op de volgende onderwerpen: algemeen, persoonlijke onderwerpen, leerlingbegeleiders en schoolmaatschappelijk werk. Tevens zijn de mentoren bevraagd middels enquêtes. Voor achtergrondinformatie rondom het schoolmaatschappelijk werk en de aanpak van leerlingbegeleiders zijn er interviews afgenomen met de leerlingbegeleiders van het Vechtdal College en met dhr. Gert van Lenthe, schoolcounseler. Tevens zijn de sectordirecteuren van het Vechtdal College geïnterviewd.
De algemene conclusie van dit onderzoek is dat 48% van de leerlingen naar het schoolmaatschappelijk werk toe zal gaan. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van verschillende problematiek op het Vechtdal College. Dit betreft pesten, problemen in de thuissituatie en problemen als gevolg van drugsgebruik. Een kwart van het aantal leerlingen is wel eens bij een leerlingbegeleider geweest, maar gaven aan slechte ervaringen met de leerlingbegeleiders te hebben. De leerlingen hebben het idee dat er niet naar hen geluisterd wordt. Door de eventuele samenwerking tussen leerlingbegeleiders en het schoolmaatschappelijk werk kan een betere leerlingenzorg bewerkstelligd worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerVechtdal College, Hardenberg
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk