De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar het functioneren van het schoolmaatschappelijke werk in Abrabroki, Paramaribo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar het functioneren van het schoolmaatschappelijke werk in Abrabroki, Paramaribo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening hebben wij een
afstudeerproject gerealiseerd bij Stichting Projekten Christelijk Onderwijs Suriname (Stichting
PCOS) te Suriname. Hier voor u ligt het rapport van ons onderzoek, met daarin de antwoorden
op de vraag of het schoolmaatschappelijk werk in de wijk Abrabroki in Suriname optimaal
functioneert.
In december 2006 besloten wij een afstudeeronderzoek in het buitenland te gaan doen. Via
informatie verstrekt door Hogeschool Windesheim kwamen wij terecht bij Peter Lindhoud. Hij is
de contactpersoon op de hogeschool voor projecten in Suriname. Er werden
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de studenten die geïnteresseerd waren in het
meewerken aan het project in Suriname. De studenten waren van verschillende opleidingen. Wij
waren de enige twee studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Onze
interesse werd vergroot door alle informatie die we kregen,, Al snel hakten we de knoop door en
besloten om ons afstudeerproject bij stichting PCOS in Suriname te volbrengen. Mondjesmaat
kregen we meer informatie over het maatschappelijk werk bij de stichting. In eerste instantie
probeerden we erachter te komen welk aspect van het maatschappelijk werk de stichting het
liefst onderzocht wilde hebben. Wij kregen hier eigenlijk geen reactie op en vroegen ons af in
hoeverre het maatschappelijk werk functioneerde in Suriname. Zo kwamen we al gedeeltelijk op
onze onderzoeksvraag. De bedoeling was om in de wijk Marowijne-Flora een onderzoek te doen
naar het functioneren van het maatschappelijk werk. Hier hadden we onze onderzoeksopzet op
gebaseerd. Eenmaal in Suriname aangekomen bleek dat er teveel studenten binnen het project
in de wijk Marowijne-Flora waren en stichting PCOS besloot dat we van grotere waarde zouden
zijn in de wijk Abrabroki, waar net een nieuw ontwikkelingsproject was opgezet. Het
schoolmaatschappelijk werk was daar inmiddels gestart, maar er waren nog geen
evaluatiemomenten geweest. Wij besloten ons onderzoek aan te passen op de wijk en het
schoolmaatschappelijk werk.
Het onderzoek bestond grofweg uit een veldonderzoek en een literatuurstudie. Het
veldonderzoek bestaat uit interviews met de schoolmaatschappelijk werkers en enquêtes
ingevuld door de leerkrachten van de lagere scholen.
De literatuurstudie richtte zich vooral op de eventueel te gebruiken methodieken en de nodige
achtergrond informatie die een aanvullend beeld geven op ons onderzoeksrapport.
In het eerste hoofdstuk staat de onderzoeksverklaring. Hierin geven we achtergrond informatie
over het ontstaan van het project. Ook worden de probleem- vraag- en doelstelling uitgelegd. In
het tweede hoofdstuk wordt een beeld gegeven van het land Suriname, waar wij drie maanden
gewoond, gewerkt en onderzoek gedaan hebben. Dit om een totaalbeeld te krijgen van het land
waar het onderzoek heeft plaatsgevonden. Aansluitend wordt er in hoofdstuk drie specifieker op
het onderzoeksgebied en het werkveld ingegaan, Hierin wordt de achtergrond informatie gegeven
over de wijk Abrabroki. Deze hoofdstukken zijn gebaseerd op het eerste deel van de
literatuurstudie en op basis van onze eigen ervaring.
In hoofdstuk vier staan de resultaten van het eerste gedeelte van het veldonderzoek: de scholen.
Het zijn de verwerkte gegevens van de enquêtes.
Onderzoek naar het functioneren van het schoolmaatschappelijk werk in Abrabroki, Paramaribo.
In hoofdstuk vijf wordt het tweede gedeelte van de resultaten van het veldonderzoek verklaart. Dit
hoofdstuk is op de resultaten van de interviews met de schoolmaatschappelijk werkers
gebaseerd.
In hoofdstuk zes wordt het tweede deel van de literatuurstudie verwerkt. Hierin staan de
methodieken die eventueel gebruikt kunnen gaan worden door de schoolmaatschappelijk
werkers. In hoofdstuk zeven staan onze conclusies en aanbevelingen. In het nawoord hebben we
beschreven wat onze eigen ervaringen waren, omtrent het wonen, werken en verrichten van
onderzoek in Suriname.
Ten slotte is er een beschrijving van de geraadpleegde literatuur en de praktijkbronnen met
daarop volgend de bijlagen.
In het onderzoek wordt er gesproken over schoolmaatschappelijk werkers, dit kan zowel in de
mannelijk als de vrouwelijk vorm worden gelezen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerStichting Projekten Christelijk Onderwijs ,Suriname
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk