De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een doelgroep erbij

onderzoek naar wat de jongeren met een gemiddeld IQ, het personeel, de organisatie en de LVG-jongeren binnen Avenier, locatie Alexandra, nodig hebben om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een doelgroep erbij

onderzoek naar wat de jongeren met een gemiddeld IQ, het personeel, de organisatie en de LVG-jongeren binnen Avenier, locatie Alexandra, nodig hebben om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De scriptie die voor u ligt is geschreven in het kader van het afstudeeronderzoek aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. Het onderzoek is uitgevoerd bij Avenier, locatie Alexandra. De onderzoeksvraag hierbij luidt:
"Welke voorwaarden moeten er worden gecreëerd om licht verstandelijk gehandicapte(LVG) jongeren, met mogelijke dubbeldiagnose, binnen een groep van normaal begaafde jongeren, zo optimaal mogelijk te laten meekomen in groepstherapieën en het groepsproces zonder de behandelresultaten van LVG'ers en 'normaal' begaafde jongeren tekort te doen?" Tijdens het onderzoek hebben er gesprekken en interviews plaatsgevonden met verschillende deskundigen. Met deze deskundigen bedoelen we het afdelingshoofd, de locatiedirecteur, de gedragswetenschapper en het personeel. Door de gesprekken en interviews met deze personen hebben wij informatie verkregen over de motivatie van het personeel, meningen en visies over de verandering met betrekking tot de komst van de LVG-jongeren, knelpunten, aandachtspunten voor de jongeren met een gemiddeld IQ en de LVG-jongeren. In totaal hebben wij vijftien personeelsleden geïnterviewd. Wij hebben de interviews gepland op de afdelingen. Op de dagen dat wij aanwezig waren hebben wij de personeelsleden geïnterviewd die op dat moment aanwezig waren in de groep. Wij hebben hiervoor gekozen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de verschillende meningen en visies van de personeelsleden. Naast de vijftien interviews en de gesprekken met verschillende deskundigen hebben wij een literatuur- en casusonderzoek gedaan. Op basis van de informatie die uit de interviews, de gesprekken met de gedragswetenschappers, het afdelingshoofd, de locatiedirecteur en het literatuur- en casusonderzoek gehaald is hebben wij een aantal conclusies,waaruit ideale en subideale aanbevelingen naar voren zijn gekomen, geformuleerd.
Uit de interviews met het personeel is gebleken dat er een aantal verbeterpunten zijn betreft de komst van de LVG-jongeren. Er is volgens het personeel weinig voorbereidingen gecreerd voor de komst van de LVG- jongeren. Er is veel weerstand bij het personeel omdat zij niet op de hoogte zijn gebracht en geen expertise hebben met de doelgroep. Uit het gesprek met locatidirecteur Peet Scheepens blijkt dat er wel degelijk voorbereidingen getroffen zijn. Aandacht voor het personeel en informatie over het ziektebeeld van de doelgroep en de praktische handvaten is daarom ook een aanbeveling. De tweede conclusie is dat het personeel vastloopt bij de LVG-jongeren die nu aanwezig zijn. De LVG-jongeren hebben visuele ondersteuning nodig wat de pedagogisch medewerker nu niet tot hun beschikking hebben. De aanbeveling is om een planbord en pictogrammen, creatieve mayterialen als lego en kleurmateriaal aangeschaft moeten worden om de behandeling van de LVG-jongeren te optimaliseren. De derde conlusie is dat de behandeling geoptimaliseerd kan worden wanneer er een aparte groep voor de LVG-jongeren gecreëerd wordt zodat de jongeren op niveau benadert kunnen worden en behandeling op hun niveau kunnen krijgen. Daarnaast zal de de gegeven therapieën binnen locatie Alexandra aangepast moeten worden op het niveau van de LVG- jongeren. Dit geldt ook voor de EQUIP en Tip bijeenkomsten. De aangeboden therapieën worden op gemiddeld niveau gegeven; wanneer hier geen aanpassing in zal plaats vinden, kan de LVG'er ondersneeuwen en de behandeling niet optimaal verlopen. De aanbeveling is dat er meer begeleiding en ondersteuning nodig is om de LVG- jongeren te laten profiteren van de therapieën en Uit de interviews met het personeel is gebleken dat er een aantal verbeterpunten zijn betreft de komst van de LVG-jongeren. Er is volgens het personeel weinig voorbereidingen gecreerd voor de komst van de LVG- jongeren. Er is veel weerstand bij het personeel omdat zij niet op de hoogte zijn gebracht en geen expertise hebben met de doelgroep. Uit het gesprek met locatidirecteur Peet Scheepens blijkt dat er wel degelijk voorbereidingen getroffen zijn. Aandacht voor het personeel en informatie over het ziektebeeld van de doelgroep en de praktische handvaten is daarom ook een aanbeveling. De tweede conclusie is dat het personeel vastloopt bij de LVG-jongeren die nu aanwezig zijn. De LVG-jongeren hebben visuele ondersteuning nodig wat de pedagogisch medewerker nu niet tot hun beschikking hebben. De aanbeveling is om een planbord en pictogrammen, creatieve mayterialen als lego en kleurmateriaal aangeschaft moeten worden om de behandeling van de LVG-jongeren te optimaliseren. De derde conlusie is dat de behandeling geoptimaliseerd kan worden wanneer er een aparte groep voor de LVG-jongeren gecreëerd wordt zodat de jongeren op niveau benadert kunnen worden en behandeling op hun niveau kunnen krijgen. Daarnaast zal de de gegeven therapieën binnen locatie Alexandra aangepast moeten worden op het niveau van de LVG- jongeren. Dit geldt ook voor de EQUIP en Tip bijeenkomsten. De aangeboden therapieën worden op gemiddeld niveau gegeven; wanneer hier geen aanpassing in zal plaats vinden, kan de LVG'er ondersneeuwen en de behandeling niet optimaal verlopen. De aanbeveling is dat er meer begeleiding en ondersteuning nodig is om de LVG- jongeren te laten profiteren van de therapieën

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk