De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tuus in Gaellemuun? een waarderend onderzoek naar de toekomstige woon- en leefwensen van huidige 59 tot 67-jarigen in Genemuiden

Open access

Rechten:

Tuus in Gaellemuun? een waarderend onderzoek naar de toekomstige woon- en leefwensen van huidige 59 tot 67-jarigen in Genemuiden

Open access

Rechten:

Samenvatting

In Genemuiden vormt woon-, zorg- en dienstencentrum De Meente de kern van het
woonservicegebied. De gemeente Zwartewaterland vraagt zich af hoe toekomstbestendig
dit woonservicegebied is. De toekomstbestendigheid is onder andere afhankelijk van wat de
toekomstige doelgroep zelf wil. Het doel van dit onderzoek is om hier inzicht in te geven. De
volgende onderzoeksvraag staat centraal: Hoe zien huidige 59 tot 67-jarigen zichzelf over 20
jaar wonen en leven in Genemuiden?
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is waarderend kwalitatief onderzoek gedaan.
Gekeken is naar wat mensen waarderen in hun leven en wonen in Genemuiden en hoe dit
versterkt kan worden, in plaats van in te zoomen op problemen. Door methoden te
gebruiken die co-creatie stimuleren hebben tien Gaellemunigers zelf richting en invulling aan
hun toekomstbeeld gegeven. De tien deelnemers wonen in verschillende wijken en zijn lid
van de verschillende kerken of juist niet.
Deelnemers zijn twee keer geïnterviewd. Tussen beide interviews zijn ze uitgenodigd voor
een zogenaamde ‘Horen en ervaren’ bijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst was om
mensen te informeren over de effecten van het ouder worden en ze deze effecten ook te
laten ervaren. De bijeenkomst heeft deelnemers niet alleen geconfronteerd met de
toekomst, maar heeft ook geleid tot nieuwe inzichten.
Uit de antwoorden blijkt dat huidige 59 tot 67-jarigen zeer divers denken over hoe ze over
twintig jaar wonen en leven. Sommigen zien zichzelf zelfstandig in de buurt van De Meente
wonen. Anderen willen zolang mogelijk in de huidige woning en buurt blijven. Tot slot is er
een groep die nog een keer wil verhuizen naar een gelijkvloerse (senioren)woning in de
buurt van voorzieningen. Deelnemers hebben twee uitgesproken voorkeuren: een deel van
de mensen woont het liefst tussen jongere mensen en een ander deel wil juist vooral
leeftijdsgenoten om zich heen hebben. Opvallend is dat vrijwel iedereen zijn leven lang in
Genemuiden wil wonen. Om belangrijke zaken in hun leven te kunnen behouden zijn
mensen om je heen cruciaal volgens deelnemers. Niet alleen voor praktische, maar ook voor
emotionele steun. Voor praktische steun kijken deelnemers vooral naar (klein)kinderen.
Mantelzorg in Genemuiden verandert echter. Daar waar het voor vanzelfsprekend is om te
zorgen voor hun ouders, verwacht de helft van de deelnemers die hulp niet van kinderen te
krijgen. Ook geven deelnemers aan niet te weten of ze kinderen, die nu zelf ook gezinnen en
banen hebben, wel op die manier willen belasten.
De belangrijkste aanbevelingen op basis van de uitkomsten zijn:
Verken als zorgkantoor en gemeente de behoefte en financiering van een aantal
(zorg)plekken in Genemuiden waar ouderen en mantelzorgers op kunnen terugvallen.
Faciliteer als gemeente ouderen in Genemuiden, die zelf invulling willen geven aan hun
toekomst door via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap mensen seniorenwoningen
te laten ontwikkelen.
Start als gemeente (met partners én inwoners) een pilot in de Vogelbuurt of de kern van
Genemuiden om na te gaan wat er nodig is om de wijk seniorenvriendelijk te maken.
Verken of er behoefte is aan een plek waar oudere mannen elkaar laagdrempelig kunnen
ontmoeten voor een praatje. Denk daarbij aan de opzet van de keet voor jongeren: een
niet te mooie plek waar iedereen welkom is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingToegepaste Gerontologie
AfdelingDomein Gezondheid en Welzijn
PartnerGemeente Zwartewaterland, Overijssel
Datum2018-02-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk