De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wordt onbegrepen begrepen? : een case-study over video-feedback bij chronische pijn- cliënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wordt onbegrepen begrepen? : een case-study over video-feedback bij chronische pijn- cliënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze case study wordt de mogelijke bijdrage van video-exposure bij een chronische pijncliënte beschreven. Deze cliënte heeft naast haar chronische pijn moeite om gedoseerd te bewegen.
Er wordt uitgegaan van de volgende vraagstelling:
Wat maakt video-feedback tot een geschikte interventie om een semiklinische pijncliënt meer inzicht te geven in haar eigen bewegingsonrust en onderliggende cognities?
De hypothese is als volgt:
Video- feedback is een geschikte interventie. Beelden zeggen meer dan woorden. De cliënt ziet zijn eigen bewegingsonrust en kan daar een eigen interpretatie over hebben. Het kan intern heel anders voelen dan dat het er daadwerkelijk uit ziet. Juist door de beelden te bespreken kun je tot meer inzicht komen om uiteindelijk de behandeldoelen te bewerkstelligen. Want een gedragsverandering begint bij inzicht in het eigen denken, handelen en voelen.
Chronische pijn is een actueel ziektebeeld dat veel door de wetenschap wordt onderzocht. Er zijn veel verschillende factoren hoe chronische pijn tot uiting kan komen. Het is in de behandeling vaak zo dat het niet alleen gericht is op het wegnemen van de pijn (Vlaeyen,. Kole-Snijders, &.van Eek,1996). Er kan namelijk gewerkt worden aan de omgang van iemand met chronische pijn. Het doel is dat iemand ondanks de pijn toch veel kan ondernemen.Zodat de pijn niet de hele tijd centraal staat. Daarmee kun je de kwaliteit van leven verbeteren (Van der meijden & Bosscher, 2007).
Bewegen is gedrag. Pmt is een mogelijkheid om te experimenteren met gedrag. Het is aangetoond dat ervaring de meest effectieve manier is om gedachten te beïnvloeden (J.S. Beck, 1995). Zodoende kan men experimenteren met nieuw gedrag op basis van veranderde cognities.
Gedrag komt voort uit het denken en voelen. Met andere woorden, op basis van wat men voelt of denkt kan iemand bepaald gedrag laten zien. Hiervoor is het belangrijk dat een cliënt het inzicht krijgt hiervoor in zijn eigen denken, voelen en handelen. Inzicht is een begin tot gedragsverandering, maar hoe kom je tot inzicht?
Om de kwaliteit van de behandeling te vergroten zou video- feedback een uitkomst kunnen zijn. Het kan voorkomen dat feedback van de Pmt-er tijdens een therapie niet altijd aangenomen wordt door de cliënt. Juist door videobeelden te bekijken na een bewegingssituaties, zou dit de woorden van de Pmt-er kunnen versterken en op den duur kunnen leiden tot gedragsverandering. Beelden kunnen tenslotte de woorden van de Pmt-er versterken en de cliënt kan zien hoe hij daadwerkelijk deelneemt.
In deze scriptie staat als eerste de casus beschreven. Vervolgens beschrijf ik in hoofdstuk twee chronische pijn precies is, zoals wat de oorzaken en gevolgen van chronische pijn zijn. Ook fibromyalgie wordt hierin beschreven, omdat deze aandoening betrekking heeft op de casus.
In hoofdstuk 3 staat vermeld wat video- feedback inhoudt en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Vervolgens wordt er verder ingegaan op de diagnostiek van de casus. Dit wordt gedaan met behulp van DSM-IV-TR en het ICF-model. In hoofdstuk 5 wordt de praktijk geheel toegelicht. Daarin staat de opstart en het aanbieden vermeldt. De scriptie eindingt met tenslotte de conclusie waarin een antwoord op de hoofdvraag gegeven zal worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Partners'Het Roessingh' , Enschede
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk