De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Florence Nightingale 2.0

Master thesis: welke aanpassingen in het opleidingsprogramma zijn nodig om studenten te interesseren voor het werken in de ouderenzorg?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Florence Nightingale 2.0

Master thesis: welke aanpassingen in het opleidingsprogramma zijn nodig om studenten te interesseren voor het werken in de ouderenzorg?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is de eindopdracht voor de Master Learning & Innovation (ML&I) en is uitgevoerd in opdracht van de opleidingsmanager van de opleiding verzorging en verpleging van het Alfa-college te Hardenberg. Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen voor het opleidings-programma van de zorgopleidingen niveau 3 en 4 van het Alfa-college, om de interesse onder studenten om te gaan werken in de ouderenzorg te vergroten. Uit diverse nationale (Leyden Academy, 2011) (Maastricht University, 2012) en internationale (Baumbusch, Dahlke & Phinney, 2012) onderzoeken komt naar voren dat studenten wel kiezen voor een baan in de zorg, maar niet gemotiveerd zijn om te gaan werken in de ouderenzorg. Door de toename van het aantal ouderen zullen de komende tijd juist meer studenten voor de ouderenzorg nodig zijn. Als onderzoeksstrategie is gekozen voor een casestudy. Voor het verzamelen van de onderzoekgegevens hebben de studenten uit het derde leerjaar van de opleiding niveau 3 verzorgende-Individuele Gezondheidszorg (IG) en niveau 4 mbo-verpleegkunde Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en de betrokken docenten van het Alfa-college locatie Groningen, Hardenberg en Hoogeveen een vragenlijst ingevuld. En voor het verzamelen van gegevens in het werkveld zijn groepsinterviews afgenomen. Daarnaast heeft een literatuuranalyse plaatsgevonden. Het merendeel van de onderzoeksgegevens is kwalitatief. De gegevens zijn per deelvraag geanalyseerd en waar mogelijk zijn de objecten met elkaar verbonden en vergeleken. In overeenstemming met het onderzoek van Schuurmans (2011) blijkt dat studenten bij aanvang van de opleiding de meeste interesse hebben voor het werken met baby’s & kinderen en dat deze interesse gedurende de opleiding verschuift naar ouderenzorg. Om studenten te interesseren voor de ouderenzorg is een vroegtijdige, realistische kennismaking met de doelgroep noodzakelijk. De periodes van Beroeps Praktijk Vorming (BPV) en de voorbereiding hierop zijn daarbij van grote waarde. De belemmeringen in het huidige opleidingsprogramma zijn aan de hand van het curriculaire spinnenweb van Van de Akker (2003) per onderzoeksgroep geordend. Naast het ontbreken van een aantal inhoudelijke onderwerpen over de ouderenzorg is duidelijk geworden dat er in het huidige opleidingsprogramma te weinig aandacht is voor de toenemende zakelijkheid in de zorg, de welzijnsaspecten van de oudere zorgvrager en de veranderende rol van de mbo-verpleegkundige. Docenten maken weinig gebruik van de expertise van het werkveld en het werkveld is niet op de hoogte van de inhoud van het opleidingsprogramma. Om de interesse van studenten voor de ouderenzorg te vergroten is het noodzakelijk dat er meer gastlessen en excursies op het gebied van de ouderenzorg komen. Het is wenselijk dat de verbinding tussen onderwijs en werkveld wordt versterkt. Het gezamenlijk ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van het opleidingsprogramma over de ouderenzorg is de belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek. De opgerichte werkgroep, met daarin docenten en vertegenwoordigers van het werkveld, zal deze innovatie gaan vormgeven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster of Learning & Innovation
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
PartnerAlfa-college te Hardenberg
Datum2013-06-02
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk