De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tijdelijke, duurzame en demontabele parkeergarage

onderzoek naar de ontwikkeling van een demontabele parkeergarage

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tijdelijke, duurzame en demontabele parkeergarage

onderzoek naar de ontwikkeling van een demontabele parkeergarage

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd binnen Aan de Stegge Twello B.V. Aan de Stegge Twello B.V. is op zoek
naar een duurzame oplossing voor het realiseren van een tijdelijke parkeergarage in de vorm van
demontabel bouwen. Binnen Aan de Stegge Twello B.V. momenteel onvoldoende kennis aanwezig
voor het ontwikkelen van een geschikt systeem.
Op basis van de beschreven aanleiding is de volgende probleemstelling opgesteld:
Op welke manier kan er een tijdelijke, duurzame en demontabele parkeergarage ontwikkeld worden
die aansluit op de wensen van de klant en voldoet aan geldende eisen?
Een tijdelijke parkeergarage is een bovengronds bouwwerk, waarbij de gebruiksduur ten hoogste vijf
jaren is. Deze parkeergarage heeft geen vaste groep gebruikers. De functie van de parkeergarage is
het parkeren van personenauto's. Een parkeergarage dient gebouwd te worden conform de meest
recente versie van het Bouwbesluit. Ventilatie is ten alle tijden vereist in een parkeergarage voor de
afvoer van giftige stoffen, warmte, rook en vocht. Luchtverversing kan plaatsvinden door middel van
natuurlijke of mechanische ventilatie.
Voor parkeergarages geldt een vereist niveau van brandveiligheid, dat staat vastgelegd in het
Bouwbesluit. Omdat men spreekt van een autobrandscenario in plaats van een compartimentbrand
kan op basis van gelijkwaardigheid worden afgeweken van het Bouwbesluit. Doordat de
brandomvang bij parkeergarages niet meer dan enkele auto's bedraagt is er geen
brandcompartimentering noodzakelijk. Uit referenties is gebleken dat bij een vrije hoogte van 2,5
meter de constructie niet zal bezwijken ten gevolge van brand. De constructeur dient met
berekeningen aan te tonen dat de constructie niet bezwijkt ten gevolge van de maximaal optredende
temperaturen tijdens brand. De loopafstand vanaf het verblijfsgebied in de parkeergarage tot en met
de uitgang op de begane grond mag maximaal 60 meter bedragen. Naast brandveiligheidseisen
gelden er ook constructieve eisen vanuit het Bouwbesluit.
Duurzaam bouwen van parkeergarages betekent het beperken van de milieubelasting. Besparing van
het energieverbruik kan gerealiseerd worden door het toepassen van natuurlijke ventilatie, het
gebruik van LED verlichting in plaats van conventionele TL verlichting en het voorkomen van
hellingbaanverwarming. Door industrieel, flexibel en demontabel te bouwen kan een bijdrage
worden geleverd aan het beperken van afvalstromen, levensduurverlenging van het bouwwerk en
hoogwaardig hergebruik van bouwdelen en componenten. Industrialisatie voorkomt faalkosten,
verhoogt de kwaliteit en maakt het bouwproces efficiënter.
Demontabel en modulair bouwen verhoogt de flexibelheid van het bouwwerk. Om hergebruik
optimaal te benutten dient het verticaal en horizontaal transport en de (de)montage snel, goedkoop
en efficiënt te geschieden. Hierbij is het belangrijk dat alle verbindingen van het bouwwerk volledig
demontabel en modulair zijn uitgevoerd.
Gebruiksvriendelijkheid kan behaald worden door het toepassen van 'schuin parkeren' met een
parkeerhoek van 45° tot 75°. De parkeervakbreedte dient minimaal 2,5 meter te zijn om het
inparkeren te vereenvoudigen. Het toepassen van een vrije overspanning leidt ertoe dat de gebruiker
geen hinder van kolommen ondervindt. Een duidelijke bewegwijzering en een vrije hoogte van 2,5
meter komen eveneens ten goede aan de gebruiksvriendelijkheid.
Onderzoek wijst uit dat de klant in bijna alle gevallen eist dat het bouwwerk moet voldoen aan NEN
2443. NEN 2443 geeft functionele en prestatie-eisen voor parkeerterreinen en parkeer- en
stallinggarages voor personenauto's. Door te bouwen conform NEN 2443 wordt er voldaan aan de
wensen van de klant en komt het bouwwerk in aanmerking voor European Standard Parking Award
(ESPA) en het politiekeurmerk veilig wonen. Espa is een keurmerk die in het leven is geroepen door
de Europese parkeerbranche, om de kwaliteit en het imago van parkeervoorzieningen te verhogen.
Doordat de klant gebonden is aan een bepaald budget zou de klant kijken naar Total Cost of
Ownership (TCO). Uit onderzoek naar de grootte van referentieprojecten is geconcludeerd dat
klanten een parkeergarage van 70 tot en met 300 parkeerplaatsen wensen.
Er is in het kader van dit onderzoek een standaardparkeergarage ontwikkeld met 108
parkeerplaatsen, die modulair uit te breiden is naar het gewenste aantal parkeerplaatsen. De
indeling van de parkeergarage bestaat uit parkeervakken van 2,5 meter breed met een parkeerhoek
van 75°. Hierbij is uitgegaan van eenrichtingsverkeer. Er wordt gebruik gemaakt van rechte
hellingbanen met een percentage van maximaal 10%. De splitlevel hellingbaan is qua efficiëntie de
betere oplossing, maar door de verschillende vormen en afmetingen van de parkeergarage is een
rechte hellingbaan veel flexibeler toepasbaar.
De constructie wordt opgebouwd uit een stalen kolomskelet in combinatie met een Corus Quantum
Deck. Het Corus Quantum Deck heeft een overspanning van 7,8 meter. De stramienafmeting is 7,8 x
15,12 meter.
De modulaire uitbreidbaarheid wordt gerealiseerd door gebruik te maken van verschillende modules.
Een module is een vooraf bepaald constructieonderdeel die modulair toepasbaar is in de
parkeergarage. Er is gekozen voor het gebruik van 4 typen modules:
Naam module Toepassing
1. Standaard module Parkeerweg, parkeervakken
2. Trapmodule Parkeerplaats voor mindervalide en trappenhuis (evt. lift)
3. Hellingbaan Hellingbaan 10 %
4. Hellingbaan vlak Horizontaal vlak voor uitrijden hellingbaan
De parkeergarage is uitbreidbaar in de lengterichting, in de breedterichting en in de hoogte.
Modulaire uitbreiding in de lengterichting is ongelimiteerd. Voor de breedte geldt er een limiet die
voortkomt uit de gestelde eisen met betrekking tot natuurlijke ventilatie. De maximale breedte voor
een natuurlijk geventileerde parkeergarage is 54 meter. Uitbreiden in de hoogte is mogelijk door het
toepassen van een extra bouwlaag. De modulaire uitbreidbaarheid beperkt zich constructief gezien
tot vijf bouwlagen, mits wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen.
Bij het dimensioneren van de profielen is rekening gehouden met de botsbelasting. Echter wordt
aanbevolen om de gevolgen voor de fundering en verbindingen nader te onderzoeken. De stabiliteit
wordt verkregen door in de gehele parkeergarage voorzieningen te plaatsen voor stabiliteit. De
modulaire uitbreidbaarheid resulteert in een bouwwerk die niet altijd dezelfde vorm heeft. Om de
stabiliteit te waarborgen dient per situatie te worden bekeken waar de stabiliteitsverbanden
geplaatst kunnen worden. Er worden scharnierende verbindingen toegepast die zijn bevestigd met
bouten.
De hemelwaterafvoer van het parkeerdek wordt gerealiseerd door de liggers onder afschot richting
de langsgevels te leggen. Bij de langsgevels wordt het water opgevangen in een goot. De naden worden gedicht met kit.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingBuilt Environment & Transport
PartnersAan de Stegge Twello B.V.
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk