De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Plannen met de flowline planningsmethodiek

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van flowline plannen in het realisatieproces van parkeergarage NS-station Driebergen-Zeist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Plannen met de flowline planningsmethodiek

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van flowline plannen in het realisatieproces van parkeergarage NS-station Driebergen-Zeist

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om meer projecten per jaar te realiseren, wil ADST doorlooptijdverkorting behalen door het planningsproces tijdens de uitvoeringsfase te optimaliseren. Uit ervaring is gebleken dat een groot nadeel van een korte doorlooptijd het logistieke probleem is. De flowline planningsmethodiek zou aan de optimalisatie van de huidige planningsprocessen kunnen bijdragen, door een andere weergave van de planning. Hieruit volgt de volgende probleemstelling:

‘Onderzoek doen of flowline plannen bij kan dragen aan doorlooptijdverkorting en een efficiënter realisatieproces van parkeergarages.’

Aan de hand van de probleemstelling is de volgende doelstelling opgesteld:

‘Het doel van het onderzoek is om aanbevelingen te leveren aan de hand van de flowline planningsmethodiek met betrekking tot de doorlooptijd bij de realisatie van de parkeergarage NSstation Driebergen-Zeist.’

Er is gekozen om deze doelstelling te verwezenlijken middels een kwalitatief onderzoek. Daarnaast wordt de flowline planningsmethodiek onderzocht aan de hand van de planningen, die reeds zijn opgesteld door ADST voor de realisatie van parkeergarage NS-station Driebergen-Zeist.
Middels een literatuuronderzoek is de achtergrond en theorie van de flowline planningsmethodiek doorgrond. Hieruit is een vast planningsproces naar voren gekomen waarbij gebruik wordt gemaakt van locatie-gebaseerd plannen.

Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de flowline planningsmethodiek is ervoor gekozen om een drietal planningen, die reeds zijn opgesteld, om te zetten naar flowline planningen. Het betreft de balkenplanning uit de voorbereidingsfase, de lean planning uit de uitvoeringsfase en een planning opgesteld aan de hand van het manurenboek. Wanneer deze planningen zijn omgezet naar flowline planningen worden deze bestudeerd en onderzocht om vervolgens geoptimaliseerd te worden. Nadat de flowline planningen geoptimaliseerd zijn, worden deze vergeleken op doorlooptijd met de niet geoptimaliseerde flowline planningen, om hier vervolgens uitspraken over te kunnen doen.

Daarnaast is gekeken of flowline plannen ook zou kunnen bijdragen aan het oplossen van secundaire problemen binnen de huidige planningsprocessen. Het achterhalen van deze secundaire problemen is gedaan door het afnemen van interviews met een drietal uitvoerders. Deze interviews zijn middels codering en categorisering uitgewerkt en zo zijn de belangrijkste aangedragen verbeterpunten naar voren gekomen. Vervolgens is gekeken of de flowline planningsmethodiek ook kan bijdragen aan de aangedragen verbeterpunten. Bij elk aangedragen verbeterpunt is een aanbeveling gegeven of flowline plannen bij zou kunnen dragen bij het oplossen van het verbeterpunt, deze uitwerking is te vinden in de bijlagen.

Er kan geconcludeerd worden dat het toepassen van de flowline planningsmethodiek aan te raden is bij de realisatie van parkeergarage NS-station Driebergen-Zeist. Door het inzichtelijk hebben van de verschillende fysieke locaties waar iedereen werkzaam is, is het eenvoudig om de planning te optimaliseren en efficiënt te kunnen werken.
Tevens kan flowline plannen bijdragen aan de oplossing voor de aangedragen verbeterpunten die voortkomen uit de uitspraken van de uitvoerders.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerAan de Stegge Twello
Datum2017-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk