De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meten is weten

een startonderzoek dat op zoek gaat naar mogelijkheden tot het ontwikkelen van een PMT-gestandaardiseerd meetinstrument (motorische test) voor kinderen met een traumagerelateerde problematiek.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meten is weten

een startonderzoek dat op zoek gaat naar mogelijkheden tot het ontwikkelen van een PMT-gestandaardiseerd meetinstrument (motorische test) voor kinderen met een traumagerelateerde problematiek.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze literatuurstudie is onderzocht welke criteria kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een motorische test die het effect meet van de Horizontherapie2. In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van het onderzoek behandeld, namelijk het proefschrift van Emck3 waarin de relatie tussen psychische klachten en een zwakke motoriek aan de orde komt. Daarna worden de probleemstelling, de doelstelling, vraagstelling en de subvragen van dit onderzoek beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de theoretische kaders uiteengezet, en komen de belangrijkste begrippen van dit onderzoek aan de orde (wat is Horizontherapie, wat houdt een normale motorische ontwikkeling in, algemene kernmerken traumagerelateerde problematiek, etc.). In hoofdstuk 3 wordt toegelicht hoe het onderzoek is opgezet. In hoofdstuk 4 volgt een overzicht van de resultaten van het onderzoek. De onderzoeksmethode heeft tot beantwoording van de subvragen geleid. Op basis van deze antwoorden zijn criteria opgesteld die als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling van een motorische test die het effect van horizontherapie beoogt te meten. Vervolgens zijn er een aantal testen geselecteerd die aan voornoemde criteria voldoen. Hierna volgt een kritische bespiegeling in de vorm van een discussie, en wordt het onderzoek afgesloten met een conclusie en aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk