De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Elektrische fietsen en verkeersveiligheid : Een verkennend onderzoek door middel van literatuur, deskundigen en gebruikers.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Elektrische fietsen en verkeersveiligheid : Een verkennend onderzoek door middel van literatuur, deskundigen en gebruikers.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie bevat een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de elektrische fiets. De elektrische fiets is in principe hetzelfde als een gewone fiets, alleen de elektrische fiets is uitgerust met een elektrische hulpmotor. Deze hulpmotor ondersteunt de fietser bij het
trappen tot een snelheid van ongeveer 25 km/u. De populariteit van de elektrische fiets is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Op dit moment is circa één op de tien verkochte fietsen een elektrische.
Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO), waar dit onderzoek is uitgevoerd, heeft in hun doelgroepenanalyses gesteld dat de snelle opkomst van de elektrische fiets een bijzonder aandachtspunt is, mede doordat de politie heeft aangegeven de indruk te hebben dat er meer ongevallen gebeuren met elektrische fietsen. Door de hogere snelheid van de elektrische fiets kan de erkeersveiligheid in het geding komen voor zowel de berijder als de andere verkeersdeelnemers. Verder wordt er in een onderzoeksrapport van het Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk
onderzoek (TNO) gesteld dat er door de hogere snelheden die
relatief eenvoudig op de elektrische fiets behaald kunnen worden, er te verwachten is dat er meer ongevallen plaats zullen vinden.
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de verkeersveiligheid van de elektrische fiets. Er is voor een brede doelstelling gekozen, aangezien de verkeersveiligheid van de elektrische fiets een onontgonnen gebied is. Objectieve
veiligheid bijvoorbeeld is vooralsnog lastig te meten. Er wordt namelijk in de ongevallenregistratie geen onderscheid gemaakt in gewone fietsen en elektrische fietsen; daardoor zijn er geen ongevallencijfers bekend over de elektrische fiets. Het onderzoek
bestaat uit een literatuurstudie, interviews met deskundigen en focusgroepen met elektrische-fietsgebruikers. Uit de verkregen informatie zijn conclusies getrokken, waarop
aanbevelingen volgen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingBuilt Environment & Transport
PartnerRegionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel, Zwolle
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk