De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"De bredeschool" te Heino

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"De bredeschool" te Heino

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor basisschool 'de Springplank' in Heino is een nieuw schoolgebouw noodzakelijk. Dit
omdat een groot aantal leerlingen in noodlokalen les krijgt. De kavel waar de school op staat
bevat veel groen en kan aan vier kanten ontsloten worden. Doordat het bestemmingsplan is
gewijzigd kunnen er minder vierkante meters bebouwd worden, terwijl het nieuwe programma
van eisen juist uitgebreid is.
Om meer inzicht te krijgen in de vormgeving en indeling van brede scholen en hun omgeving,
zijn twee precedentenanalyses uitgevoerd. De brede school 'Pro Rege' in Amsterdam,
ontworpen door DeZwarteHond Architecten en de brede school 'de Dobbelsteen' in Brummen,
ontworpen door CITA Architecten zijn geanalyseerd. De conclusies zijn meegenomen in het
ontwerp van de brede school in Heino.
Door de gemeente worden eisen gesteld aan het plangebied, waaronder het niet bouwen in
bepaalde zones, de ontsluiting, de bebouwingshoogte en de indeling van de buitenruimte.
Door middel van relatieschema's is het programma van eisen duidelijk in kaart gebracht.
Het kind staat centraal in een gecontroleerd netwerk en is vrij om te bewegen, ondernemen,
ontwikkelen, kijken en te zijn hoe hij/zij is en wil. De visie is dan ook 'Vrijheid en Geborgenheid'.
Tijdens de schetsontwerp-periode zijn ontwerpaspecten vastgelegd, die gebruikt zijn om het
gebouw vorm te geven. Oppervlaktestudies op de kavel maken het gebouw passend in zijn
context. Het voorontwerp is tussentijds gepresenteerd en naar aanleiding van de feedback
heeft er een verandering plaats gevonden in de aanpak van het ontwerpen. Het ontwerpen
is daarna van binnenuit het gebouw vormgegeven.
'Barbapapa's' leggen de relatie tussen binnen en buiten. Ook zorgen ze ervoor dat de
statische gangen, uitdagender en spannender worden. Graafprincipes uit de praktijk zijn de
ontwerpmiddelen voor de entrees en de raamopeningen. De eerder ontworpen kaders zijn
door deze principes preciezer worden.
Over het gebouw ligt als het ware een huid die de massa van het gebouw extra kracht
meegeeft. De raamopeningen gaan op in deze huid. De entrees zijn terugliggend om het
kader rond de entree te creëren.
De materialen met de gekozen kleuren zorgen voor een natuurlijke, uitnodigende en actieve
uitstraling van het gebouw. De precisie zit in elk hoekje van de school, zoals bij de kapstokken
voor de jassen en de zandbak die van binnen naar buiten loopt.
In deze brede school voelen de kinderen zich vrij en thuis.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingBuilt Environment & Transport
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk