De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beginnende geletterdheid en ICT-middelen op de C.Wilkeshuisschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beginnende geletterdheid en ICT-middelen op de C.Wilkeshuisschool

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om een goed taal- en leesbeleid
met behulp van ICT-middelen in te voeren in de groepen 1 en 2 van de C.Wilkeshuisschool. Tijdens het
onderzoek wordt de huidige situatie van de openbare basisschool C.Wilkeshuisschool vergeleken met de
uitkomsten die worden verkregen op basis van literatuur onderzoek. Hieruit blijkt dat er veel mogelijkheden
zijn om verbetering aan te brengen aan het huidige taal- en leesonderwijs in groep 1 en 2 en de daarbij
behorende inzet van ICT-middelen.
Het team van betrokkenen zet zich volledig in om het beste te creëren voor ieder kind. Omdat het huidige
taal- en leesbeleid veroudert is, is het beoogde effect onduidelijk en niet voldoende. Hierdoor ontstaat er
geen duidelijkheid in hoe ICT-middelen doelgericht ingezet kunnen worden om beginnende geletterdheid te
stimuleren. Door een duidelijk taal- en leesbeleid te ontwikkelen en daaropvolgend een ICT-beleid zal het
effect van de extra zorg veel groter zijn. De verbeteringen hebben voornamelijk betrekking op het
ontwikkelen van een duidelijk taal- en leesbeleid, eenduidigheid van handelen, het ontwikkelen van
leerkrachtvaardigheden en een ICT-beleid wat daar op aansluit.
Dankzij de openheid en medewerking van de betrokkenen is het gelukt om een duidelijk beeld te krijgen van
de taalactiviteiten met behulp van ICT-middelen op de C.Wilkeshuisschool. Hierdoor wordt het zichtbaar
wat er nog voor verbetering vatbaar is in het taal- leesbeleid.
Dit leidt tot de volgende drie conclusies. Als eerste moet een leerling voor een goede ontwikkeling van
beginnende geletterdheid:
 Ervaringen opdoen met boeken en verhalen;
 Oriëntatie op geschreven taal;
 Bevordering van het fonemisch bewustzijn,
 Een opbouw van letterkennis.
Ten tweede moet de leerkracht kennis hebben van de belevingswereld, de manier waarop het kind leert en
daar gebruik van maken. Door die kennis toe te passen ontstaat een betekenisvolle context. Dit bevordert
betrokkenheid en intrinsieke motivatie om te leren. Voor jonge leerlingen telt in groep 1 en 2 dat ze een
directe instructie nodig hebben.
Ten derde kan daar aan worden toegevoegd dat door inzet van ICT-middelen leerlingen ervaren en leren
vanuit hun interesse en onderwijsbehoeften.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk