De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diplomacy means business

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Diplomacy means business

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De wereldeconomie is in verandering, de economische krachtsverhouding verschuift
naar Azië en dit heeft zijn invloed op internationaal zakendoen. Als onderdeel van
deze internationale economische krachtsverschuiving, verandert ook de rol en de
relatie tussen overheden, internationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties
(NGO) en nationale en internationale belangengroeperingen. Manieren van en regels
voor internationaal zakendoen zoals ontwikkelde economieën die gewend waren
zullen niet zondermeer dominant zijn, en ontwikkelde economieën zullen ook hun
internationaliseringsinspanningen moeten versterken om van de internationale
economische krachtsverschuiving te kunnen profiteren. De vraag is echter: doen ze dit in
voldoende mate? En hoe kunnen ze internationalisering versterken?

De Nederlandse economie is sterk internationaal georiënteerd, zo lijkt het. Echter, een
nadere blik maakt zichtbaar dat slechts een klein segment van de Nederlandse bedrijven
echt internationaal actief is. Ook is het aandeel van de handel met opkomende economieën,
in vergelijking met andere EU landen, matig. Verder is van de Nederlandse export ruim
40% zogenaamde doorvoer, hetgeen slechts een kleine toegevoegde waarde heeft. Als de
mate van internationalisering van de Nederlandse economie ‘model’ staat voor andere
ontwikkelde economieën, dan is er nog werk aan de winkel.

Om succesvol te internationaliseren en te profiteren van de internationale economische
verschuivingen is het van essentieel belang te onderkennen dat internationaal zakendoen
in de komende jaren meer een zaak zal zijn van het begrijpen en kunnen omgaan met
een sterkere verwevenheid tussen economie en internationale betrekkingen, tussen
internationaal zakendoen en diplomatie.

Internationale bedrijven hebben diplomatie en diplomatieke competenties nodig om
succesvol te kunnen opereren, ofwel via de ‘klassieke’ diplomatieke actoren zoals natiestaten
of door internationale bedrijven zelf die zich meer en meer opwerken als diplomatieke
actoren en zich zelfstandig gaan verhouden tot overheden en andere stakeholders.
Bijvoorbeeld: overheidsvertegenwoordigers en bedrijven kunnen samenwerken om toegang
te verkrijgen tot of uitbreiden in nieuwe buitenlandse markten, en internationale bedrijven
werken aan hun diplomatieke competenties om relaties aan te gaan en te onderhouden met
buitenlandse overheden, NGOs en andere stakeholders.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Business, Media en Recht
LectoraatInternational Business
Datum2013-01-01
TypeRapport
ISBN978-90-77901-54-0
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk