De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Stoppen als het oranje is, waarom?"

casestudie over de stoplichtmethode als trainingsmethode bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren met een achterstand in de sociaal- emotionele ontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Stoppen als het oranje is, waarom?"

casestudie over de stoplichtmethode als trainingsmethode bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren met een achterstand in de sociaal- emotionele ontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit mijn eindstage is er bij mij interesse gewekt in de doelgroep licht verstandelijk gehandicapte jongeren met een achterstand in de sociaal- emotionele ontwikkeling, met daaruit voortvloeiende problematiek in het uiten van,en omgaan met, hun boosheid. Tijdens mijn eindstage heb ik therapieën aangeboden aan deze jongeren met de "stoplicht- methode" als leidraad. Ik heb deze methode ingezet als een soort trainingsobject.
Vanuit deze ervaringen ga ik aan de hand van de vraagstelling die omschreven is in paragraaf 1.3 opzoek naar een conclusie. De vraagstelling van deze casestudie is:
Hoe kan de "stoplichtmethode" ter vermindering van boosheid, dat zich uit in verbaal en non-verbaal agressief gedrag, bij LVG jongeren met een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de PMT als trainingsmethode gebruikt worden?
Voordat er verder wordt gegaan is het handig om te weten dat B. de naam is van de casus die in deze gehele casestudie terug komt. In de inleiding (hoofdstuk 1) van deze casestudie wordt de doelgroep omschreven met de daarbij
behorende richtlijnen voor de therapie. Er wordt theorie omschreven over de doelgroep. In dit hoofdstuk komt naar voren wat een licht verstandelijke beperking inhoud en hoe iemand met een licht verstandelijke handicap gediagnosticeerd wordt. In bijlage 1 is het psychologisch onderzoek van B. terug te vinden.
In het hierop volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden de methodes die gebruikt zijn in deze casestudie beschreven. Hierin worden onder andere de verschillende PMT methodes behandeld.
dit hoofdstuk komt de casus terug via verwijzingen naar aanleiding van de geschreven theorie.
Hoofdstuk drie gaat over de PMT sessies. Hierin wordt een deel uitgelegd over de therapie die is aangeboden. In bijlage 3 staat het stoplicht van B. en daarbij ook een uitleg over de werking.
In bijlage 4 staan een aantal verslagen van bepaalde sessies uitgewerkt. Deze verslagen beginnen al bij binnenkomst van een sessie en ze eindigen ook bij het verlaten van de sessie.
Na dit hoofdstuk wordt verder gegaan met het beantwoorden van opgestelde deelvragen en de
hoofdvraag in hoofdstuk 4.
Vervolgens wordt aan de hand van de therapieën en het eindverslag van de PMT de conclusie besproken in hoofdstuk 5.
Na de conclusie worden er in hoofdstuk 6 aanbevelingen gedaan om de stoplichtmethode als trainingsmethode nog beter te maken.
De kracht van de stoplichtmethode is dat er een gedragsverandering tot stand komt. Dit komt
doordat de methode in het werkveld tot stand is gekomen, waarbij nauw contact is onderhouden met groepsbegeleiding en school.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnersJan Pieter Heije te Oosterbeek
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk