De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Part 1: Renewable energy-efficient plastics production technologies (KOENST)

Open access

Rechten:

Part 1: Renewable energy-efficient plastics production technologies (KOENST)

Open access

Rechten:

Samenvatting

In het internationale SIA RAAK-project KOENST (Part 1) staat onderzoek naar duurzame en energie-efficiënte productietechnologieën van kunststoffen centraal.
Als gevolg van de klimaatverandering wordt veel aandacht besteed aan het terugdringen van het energieverbruik in productieprocessen. Met name in de kunststofverwerking wordt veel energie gebruikt voor het verwarmen c.q. smelten en het afkoelen c.q. stollen van kunststoffen. Om dit energieverbruik terug te dringen dient ieder bedrijf een gedegen energiebeleidsplan op te stellen en uit te voeren. In dergelijke energiebeleidsplannen kunnen vier verschillende stadia worden onderscheiden, te weten: bewustwording, management, optimalisatie en innovatie. In een eerder onderzoeksproject van Hogeschool Windesheim is reeds aandacht besteed aan management en optimalisatie van energievraagstukken. In dit onderzoek ligt de focus meer op energie-innovatie.
In hoofdstuk twee is een onderzoeksmethode gepresenteerd, waarmee door middel van numerieke simulaties van de stroming en de warmteoverdracht energetische processen, die optreden in de kunststofverwerking, kunnen worden geanalyseerd.
In hoofdstuk drie is deze numerieke methode toegepast om de maximale temperaturen van een bestaand ontwerp voor een gasgestookte brander te bepalen.
Tenslotte is in het laatste hoofdstuk de disseminatie van de opgedane kennis besproken en worden voorstellen gedaan voor verder onderzoek. Met name het ontwikkelen van kennis van de reologische processen in een extruder en het gedrag van een ‘fluidized’ bed zijn onderwerpen die voor vervolgonderzoeken in aanmerking komen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Techniek
LectoraatKunststoftechnologie
Datum2015-01-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk