De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begrijpend lezen en ouders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begrijpend lezen en ouders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanaf groep 5/6 blijken de begrijpend leesresultaten af te nemen. Wat moet er gedaan worden om deze resultaten te verbeteren en te voorkomen dat deze resultaten af nemen in groep 5/6? In dit onderzoek wordt gekeken wat ouderbetrokkenheid kan betekenen voor het begrijpend leesniveau. Uit de literatuur blijkt dat ouders vooral kunnen werken aan de wereld- en woordkennis van hun kinderen. Het is belangrijk dat er afwisselende opdrachten zijn waarin veel samengewerkt moet worden. Kinderen moeten de mogelijkheid hebben om de woorden en de wereld te visualiseren. School “De Vogelaar” is een school met een hoog percentage leerlinggewichten. Er zijn veel ouders met een laag opleidingsniveau. Het is goed om met de uit te voeren opdrachten rekening te houden met het taalgebruik. In de experimentgroep 5/6 is zes periodes gewerkt met oefenboeken voor begrijpend lezen. Ouders deden samen thuis opdrachten met hun kinderen op het gebied van samen een boek lezen, samen de krant lezen en samen tv kijken naar het ‘Jeugdjournaal’ en naar het ‘Klokhuis’. Vooraf en na afloop werd gekeken naar de toetsresultaten voor begrijpend lezen en woordenschat. Vooraf en na afloop werd ouders en kinderen gevraagd om via vragenlijsten aan te geven hoe de situatie is wat betreft het alleen lezen, het samen lezen, het krant lezen en het tv kijken. Uit de toetsen blijkt dat de woordenschatscore ruim voldoende vooruitgegaan is voor groep 5/6. Groep 7, de controlegroep, was in deze periode nauwelijks vooruitgegaan. Het begrijpend leesniveau blijkt voor deze groepen een wisselend beeld op te leveren. Groep 5 en groep 7 hebben een goede vooruitgang geboekt en groep 6 is nauwelijks vooruitgegaan. Deze toets zou voor langere tijd gecontroleerd moeten worden om een goed beeld te krijgen. Ouders willen graag wat doen om het begrijpend leesniveau van hun kind te verbeteren. Ze hebben er plezier in om de oefenboeken met hun kinderen te doen. Toch blijkt de overtuiging bij ouders om elke dag met hun kinderen te werken aan hun ‘huiswerk’ te ontbreken. Een gebrek aan tijd wordt veelal als reden gegeven om het ‘huiswerk’ met hun kinderen niet te doen. Er zal een langere periode door school geïnvesteerd moeten worden in het veranderen van de houding van de ouders.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingEducation
PartnersOBS 'De Vogelaar', Genemuiden
Datum2013-07-03
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk