De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

En ze leven nog lang en gelukkig

Een praktijkgericht onderzoek naar het perspectief van ouderen met een verstandelijke beperking binnen Humanitas DMH gericht op het gelukkig oud worden

Open access

Rechten:
Winnaar Windesheim's Beste 2017

En ze leven nog lang en gelukkig

Een praktijkgericht onderzoek naar het perspectief van ouderen met een verstandelijke beperking binnen Humanitas DMH gericht op het gelukkig oud worden

Open access

Rechten:
Winnaar Windesheim's Beste 2017

Samenvatting

Achtergrond In de bachelor thesis staat het perspectief van ouderen met een verstandelijke beperking gericht op het gelukkig oud worden centraal. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van HDMH naar aanleiding van verandering in het cliëntenbestand. Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking neemt toe door een toename in levensverwachting. HDMH heeft ouderen met een verstandelijke beperking erkend als doelgroep en ontwikkelt hier beleid voor. Het perspectief van de doelgroep ontbreekt. Dit onderzoek stelt het perspectief van de doelgroep centraal zodat het beleid in co-creatie met de doelgroep wordt opgesteld. Hierdoor sluit het beleid beter aan bij de wensen en behoeften. Gezien deze ouderenpopulatie extra kwetsbaar is, vraagt dit om passend ondersteuningsaanbod. In het verleden is er veel aandacht geweest voor het oplossen van gezondheidsproblemen, echter staat het goede leven steeds meer centraal. Het ouder worden staat vaak in negatief daglicht, in de bachelor thesis staat de positieve kant van het ouder worden centraal: het gelukkig oud worden. Op basis van de resultaten uit het onderzoek kan richting worden gegeven aan het beleid.
De onderstaande vraag staat centraal gedurende het onderzoek.
Wat verstaan ouderen met een verstandelijke beperking binnen Humanitas DMH onder gelukkig oud worden?
Methode De onderzoeksvraag is beantwoord door middel van kwalitatief onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 11 ouderen met een verstandelijke beperking in de intramurale zorg. Er is onderscheid gemaakt tussen ouderen met een verstandelijke beperking (50-plus) en met het Downsyndroom (40-plus). Elf semi-gestructureerde interviews werden afgenomen. Een topiclijst gebaseerd op de zes dimensies van het subjectief welbevinden stond hierin centraal. Indien nodig werd photo elicitation toegepast. De interviews zijn uitgetypt en geanalyseerd door middel van open coderen.
Resultaten Onder gelukkig oud worden werd het behoud van de huidige omstandigheden en levenstevredenheid verstaan. Een goede lichamelijke gezondheid, actief kunnen zijn, autonomie en sociale contacten vormden belangrijke aspecten voor het gelukkig oud worden. Respondenten hadden een negatief beeld bij het ouder worden; het betekende voor hen afhankelijk zijn, en het onvermogen om iets te kunnen doen. Oud worden roept angst en verdriet op. De onderzoeksgroep voelde zich niet oud en wilde zo lang mogelijk jong blijven.
Conclusie & Discussie Een goede lichamelijke gezondheid, actief kunnen zijn, autonomie en sociale contacten vormden belangrijke aspecten voor het gelukkig oud worden. De onderzoeksgroep voelde zich niet oud en wilde zo lang mogelijk jong blijven. Mogelijk heeft de negatieve beeldvorming omtrent veroudering invloed op de resultaten. Om passende ondersteuning te bieden, dient rekening gehouden te worden met de gevoelsleeftijd en het perspectief van de onderzoekspopulatie op veroudering.
Aanbevelingen HDMH dient aandacht te besteden aan beeldvorming rondom veroudering, aanbod van passende activiteiten, en het faciliteren van het opbouwen en onderhouden van sociale netwerken van bewoners. Verder wordt aanbevolen dat HDMH samen dient te werken met de opleiding Toegepaste Gerontologie voor verder onderzoek m.b.t. veroudering van de doelgroep.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingToegepaste Gerontologie
AfdelingDomein Gezondheid en Welzijn
PartnerHumanitas DMH
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk