De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kracht van het positief reageren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kracht van het positief reageren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkonderzoek sluit aan bij het programma ‘Betaalbaar en Inspirerend Onderwijs’ van het Drenthe College dat gestart is in 2011 na aanleiding van het actieplan Focus op Vakmanschap (OCW, 2011). In dit programma BIO zijn een viertal kernwaarden gesteld die als leidraad gebruikt gaan worden voor het handelen van docenten.
De kernwaarde ‘de kracht van het positief reageren’ sluit goed aan bij de doelgroep waarbij dit onderzoek heeft plaatsgevonden, de docenten en leerlingen van de sector Zorg & Welzijn niveau 1 op het DC in Emmen.
Het vooruitzicht om in het schooljaar 2013-2014 deze kernwaarde te implementeren in de docenten teams leidde tot de vraag welke zinvolle activiteiten het management in kon zetten om de docentvaardigheid in het geven van feedback te vergroten.
Het onderzoek richtte zich op het onderzoeken van de bestaande situatie ten aanzien van het geven van feedback, de betrokkenheid van docenten bij het thema feedback, in hoeverre de docenten op de hoogte zijn van effectieve vormen van feedback, welke vaardigheden ze reeds bezitten als het gaat om het geven van feedback en tenslotte in hoeverre de feedback aansluit bij de behoefte van de doelgroep.
Zo is duidelijk geworden dat de betrokken docenten vooral de relatie tussen de docent en leerling erg belangrijk vinden en dat de gegeven feedback veelal daarop is gericht. Dit lijkt goed aan te sluiten bij de behoefte van de leerlingen.
Van het effectief feedback geven op de verschillende niveaus van feedback zoals Hattie en Timperly (2007) dit beschrijven in hun onderzoek, zijn de docenten weinig op de hoogte, al geven ze wel aan dit belangrijk te vinden en dit in te willen zetten in hun eigen praktijk.

De betrokkenheid van de docenten aangaande het thema feedback is groot te noemen, al lijkt hier een blinde vlek te zitten bij de docenten wat betreft de eigen kennis over het geven van feedback.
Vanuit de organisatie is er ruimte in de inzet van docenten en zijn er middelen om activiteiten in te zetten om docenten te professionaliseren in het geven van feedback.
Deze activiteiten moeten op verschillende manieren worden aangeboden om aan te sluiten bij de manier waarop docenten leren vanuit de theorie. Zo zal het praktisch nut duidelijk moeten zijn voor de docent, de activiteiten moeten gericht zijn op samenwerken, experimenteren, reflecteren en op het lezen van achterliggende theorie over feedback. Juist informele vormen van professionele ontwikkeling , als bij elkaar in de klas kijken, overleggen met collega’s en artikelen lezen zijn hier van groot belang om de docent optimaal te laten leren.
Dus om de kernwaarde ‘de kracht van het positief reageren’ in het schooljaar 2013-2014 goed te implementeren wordt aangeraden activiteiten te ontwikkelen en in te zetten op basis van de uitkomsten van het onderzoek, hiermee startend in de eerste lesvrije week in het nieuwe schooljaar.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster of Learning & Innovation
AfdelingEducation
Datum2013-09-01
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk