De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hardopdenkend [voor]lezen bij kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Hardopdenkend [voor]lezen bij kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek staat de vraagstelling met betrekking tot het hardopdenkend [voor]lezen
[HDL] centraal. Hoe wordt HDL door leerkrachten en leerlingen met ESM binnen het
cluster 2 onderwijs ervaren en welke bijdrage levert dit op voor een goede inzet van HDL
als interventie bij lezen met begrip bij deze leerlingen.
In het eerste hoofdstuk wordt de verlegenheidsituatie aangegeven en wordt het doel in
en het doel van het onderzoek uiteengezet. In hoofdstuk 2 wordt een theoretisch kader
beschreven. Dit hoofdstuk start met het inzoomen op het lezen met begrip: welke
factoren spelen een rol, wat doet een goed begrijpend lezer wel en wat doet een zwak
begrijpend lezer minder goed. Daarna wordt beschreven wat onder leerlingen met
ernstige spraaktaalmoeilijkheden precies wordt verstaan en wordt de koppeling gemaakt
tussen te verwachten moeilijkheden bij deze leerlingen en het begrijpen van een gelezen
tekst. Via het bespreken van een goede instructiemanier voor deze leerlingen komen we
terecht bij HDL. Deze methodiek wordt nader uitgewerkt.
In hoofdstuk 3 wordt de opzet en de uitvoering van het onderzoek beschreven. Het
onderzoek wordt uitgevoerd op een cluster 2 school, een school voor leerlingen met een
auditieve en/of communicatieve beperking. In dit hoofdstuk worden tevens twee door de
school gebruikte methodes voor het lezen met begrip geanalyseerd op basis van het
aspect HDL.
In het vierde hoofdstuk worden de opbrengsten en resultaten in beeld gebracht die
verkregen zijn vanuit de literatuur en vanuit het praktijk onderzoek. Hiervoor is een
schriftelijke enquête onder en zijn gesprekken met de betrokken leerkrachten en
leerlingen gehouden.
Dit onderzoek wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de conclusie en aanbevelingen
een plaats krijgen. Vanuit dit kleinschalige onderzoek komt naar voren dat de betrokken
leerkrachten en leerlingen met ESM een positieve ervaring hebben opgedaan met HDL.
Zij zien HDL als een bruikbare interventie bij het tekstlezen met begrip. Leerkrachten en
leerlingen hebben ervaren dat door het toepassen van HDL de leerlingen actiever en
meer betrokken met een tekst omgaan. Ze denken dat door de inzet van HDL het
tekstbegrip wordt vergroot. Tenslotte worden er aanbevelingen gedaan hoe de inzet van
HDL voor deze doelgroep leerlingen op deze cluster 2 school kan worden aangescherpt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk