De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huiselijk geweld

binnen het cluster Gezinspsychiatrie in Beilen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Huiselijk geweld

binnen het cluster Gezinspsychiatrie in Beilen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als doel om huiselijk geweld binnen het cluster Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe in Beilen in kaart te brengen. De onderzoeksvraag is: Hoe vaak komt huiselijk geweld voor bij gezinnen die in behandeling zijn geweest binnen het cluster gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe in Beilen? Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van het huiselijk geweld en wat is de rol van de kinderen hierin?
In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van huiselijk geweld, namelijk fysiek, psychisch en seksueel geweld. Om het antwoord op de onderzoeksvraag te vinden is er gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, dossieronderzoek en het afnemen van interviews. In het literatuuronderzoek wordt weergegeven welke definities van huiselijk geweld er zijn en wat mogelijke oorzaken en gevolgen zijn volgens vakliteratuur. Voor het dossieronderzoek zijn in totaal 48 dossiers onderzocht, het gaat om dossiers van gezinnen die in behandeling zijn geweest van oktober 2009 tot en met oktober 2010. Er is onderzocht wat er in de dossiers gerapporteerd staat over huiselijk geweld. Daarnaast zijn er zes interviews afgenomen met medewerkers van het cluster, om de informatie uit de dossiers aan te vullen met deskundigheid uit de praktijk. In de interviews is door medewerkers een schatting gegeven van hoe vaak zij denken dat huiselijk geweld voorkomt op de afdeling waar zij werken. Door deze schatting is een beeld gekregen van hoe op de werkvloer wordt aangekeken tegen huiselijk geweld. Tevens is op deze manier een genuanceerder beeld verkregen van huiselijk geweld, dan wanneer we ons hadden beperkt tot dossieronderzoek.
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn dat er in 81% van de onderzochte dossiers een vorm van huiselijk geweld is gevonden, in het verleden en/of heden. Hiervan is in 72% psychisch geweld, in 69% fysiek geweld en in 13% seksueel geweld gevonden. Huiselijk geweld heeft niet één aanwijsbare oorzaak maar komt voort uit een combinatie van factoren die elkaar kunnen beïnvloeden en versterken. Meest gerapporteerde oorzaken zijn persoonlijke problematiek van ouders en kinderen, trauma's en geweld uit het verleden en omgevingsfactoren (financiën, netwerk, buurt, etc). Het kind kan verschillende rollen aannemen of toebedeeld krijgen in huiselijk geweld, de meest voorkomende rollen zijn slachtoffer en getuige. Tijdens de interviews is door de medewerkers een schatting gegeven van hoe vaak huiselijk geweld voorkomt, de gemiddelde schatting is dat in 69% van de gezinnen huiselijk geweld voorkomt.
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat huiselijk geweld veel voorkomt. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen zorgen voor bewustwording bij de medewerkers van het cluster over huiselijk geweld, zodat men hier alert op is en blijft. Vanuit dit onderzoek wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar de volgende zaken: de gevolgen van huiselijk geweld op de hechting van het kind, specifiek onderzoek naar huiselijk geweld voor en na de behandeling en onderzoek onder de gezinnen door middel van interviews.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersGezinspsychiatrie Beilen GGZ Drenthe
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk