De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leven met God in Frankrijk

over ervaringen van jongeren in Taizé en de mogelijkheden om hier in de eigen gemeente verder vorm aan te geven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leven met God in Frankrijk

over ervaringen van jongeren in Taizé en de mogelijkheden om hier in de eigen gemeente verder vorm aan te geven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat ik verricht heb in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Windesheim.
Ik heb dit onderzoek gedaan in De Dorsvloer te Spijkenisse, de protestantse gemeente waar ik sinds september 2011 werkzaam ben als kerkelijk (mede)werker. Deze gemeente verzorgt jaarlijks Taizéreizen voor jongeren uit en van buiten de gemeente. Deze reizen mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling. De maandelijkse Taizévieringen van De Dorsvloer zijn sinds kort gestopt vanwege sterk verminderde belangstelling.
Deze twee gegevens - de groeiende belangstelling voor de Taizéreizen en het stoppen van de Taizévieringen - waren de belangrijkste aanleiding voor mijn onderzoek.
Het onderzoek probeert antwoord te geven op de vraag:
Hoe kan De Dorsvloer bijdragen aan het geven van een vervolg op de (religieuze) ervaringen van jongeren die een of meer Taizéreizen hebben meegemaakt?
Met behulp van de volgende subvragen heb ik geprobeerd een antwoord te geven op de onderzoeksvraag:
- Welke ervaringen hebben jongeren in Taizé opgedaan?
- Wat spreekt de jongeren zo aan in Taizé zelf?
- Met welke ervaringen willen ze graag verder in hun eigen situatie?
- Om welke reden(en) komen de jongeren niet naar de maandelijkse Taizévieringen?
Literatuurstudie over de huidige wereld van jongeren in het algemeen en hun religieuze beleving in het bijzonder wees uit dat zowel inhoud als vorm van religiositeit veranderd zijn, maar dat jongeren zeker nog steeds op zoek zijn naar zingeving en religiositeit. Ze vinden dit echter niet meer per se binnen het instituut kerk.
Om meer te weten te komen over jongeren en Taizé heb ik enkele onderzoeken bestudeerd die in verband met dit onderwerp zijn gedaan en die raken aan mijn onderzoeksvraag.
Zes jongeren uit De Dorsvloer, die meerdere keren naar Taizé zijn geweest, hebben mij in mondelinge kwalitatieve interviews informatie verschaft over hun al dan niet religieuze ervaringen in Taizé. We hebben gesproken over die elementen van Taizé, die voor hen van belang zijn, zoals de stilte, de rust, de omgeving en de gespreksgroepen.
Voor de jongeren blijken de jaarlijkse Taizéreizen een goede manier om bezig te zijn met hun geloof en om hun religieuze accu op te laden. De Taizévieringen in de eigen kerk blijken hier over het algemeen niet in te voorzien.
Wat de jongeren tijdens een week in Taizé ervaren, is over het algemeen volgens hen niet goed te vertalen naar De Dorsvloer. Wel geven ze aan dat ze, mede door hun ervaringen in Taizé, verder willen met hun geloof en verder willen met de kerk.
Op grond van de conclusies heb ik enkele aanbevelingen gedaan. De belangrijkste conclusies zijn dat de jaarlijkse Taizéreizen een blijvende indruk maken op de jongeren en dat het voor hen een belangrijke manier is om met het geloof bezig te zijn en om hun geloof te voeden. Daarnaast is duidelijk geworden uit de interviews en de gebruikte literatuur dat de kerkruimte niet per definitie de plek is om een vervolg te geven aan de ervaringen die in Taizé zijn opgedaan. De Taizévieringen zijn over het algemeen ook niet de aangewezen vorm.
De belangrijkste aanbevelingen zijn om de jongerenactiviteiten in de Dorsvloer goed te doordenken in het licht van de nieuwe vormen van religiositeit die de (post)moderne samenleving kenmerken en om vooral door te gaan met de jaarlijkse Taizéreizen, bij voorkeur onder deskundige begeleiding. Daarnaast is geadviseerd om ook in de reguliere kerkdiensten aandacht te besteden aan Taizé.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersDe Dorsvloer te Spijkenisse
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk