De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De sekse centraal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De sekse centraal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het beroep 'maatschappelijk werk' richt zich op het optimaal tot zijn recht laten komen van
mensen in wisselwerking met hun omgeving. De reclassering richt zich op delictplegers die
vanwege hun justitiecontacten niet optimaal tot hun recht komen in de samenleving. De
nadruk ligt daarbij op het creëren van een veiligere samenleving. De reclassering beschikt
over een justitieel kader om gedragsverandering bij delictplegers te realiseren, namelijk het
toezicht. De roep vanuit de samenleving om transparantie en inhoudelijke kwaliteit, wordt
door de reclassering beantwoord door de banden met Justitie strakker aan te halen en de
interventies te 're-designen', zodat deze steeds beter kunnen worden verantwoord.
Binnen het toezicht, een van de kerntaken van de reclassering, wordt gewerkt aan
gedragsverandering van delictplegers. Duidelijke richtlijnen omtrent de toepassing van
seksespecifieke hulpverlening zijn binnen de organisatie echter niet beschikbaar. Toch is er
veel bekend over sekseverschillen. Zo liggen aan sekseverschillen zowel biologische als
psychosociale en sociologische oorzaken ten grondslag. De biologische factoren hebben onder
andere tot gevolg dat mannen beter in staat zijn (probleemsituaties) te analyseren, maar dat
vrouwen doorgaans spreekvaardiger zijn dan mannen en hun emoties zodoende ook beter
onder woorden kunnen brengen dan mannen. De psychosociale factoren zorgen er op hun
beurt voor dat mannen en vrouwen door hun opvoeding en de contacten met invloedrijke
mannen en vrouwen worden geconditioneerd in het vertonen van bepaald gedrag. Zo worden
mannen door hun ouders vaak gestimuleerd tot experimenteren en wedijveren en wordt
vrouwen in een vroeg stadium aangeleerd dat ze rekening moeten houden met de behoeften
van anderen. Er wordt echter niet alleen in de gezinscontext bepaald gedrag van mannen en
vrouwen vernacht. In de directe leefomgeving van mannen en vrouwen worden ook
verwachtingen geuit ten aanzien van eigenschappen en kenmerken van de beide sekses. De
socialisatie heeft derhalve een belangrijke invloed op de ontwikkeling van mannen en
vrouwen en op de opvattingen die ze hebben ten aanzien van zowel hun eigen als van de
andere sekse.
Het is belangrijk te realiseren dat zowel de hulpverlener als de cliënt op zijn eigen manier is
gesocialiseerd en dat ze beiden een referentiekader hebben van waaruit ze verwachtingen
hebben ten aanzien van de ander. Deze verwachtingen hebben veel invloed op de
hulp verleningsrelatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerReclassering Nederland, Lelystad
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk