De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veranderen of accepteren? "misschien gaat het wel samen"

'over de meerwaarde van Mindfulness-based Cognitive Therapy bij volwassenen met een depressie, die disfunctionele gedachten hebben'

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Veranderen of accepteren? "misschien gaat het wel samen"

'over de meerwaarde van Mindfulness-based Cognitive Therapy bij volwassenen met een depressie, die disfunctionele gedachten hebben'

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie is onderzoek gedaan naar de meerwaarde van MBCT binnen een PMT-context, bij cliënten met een depressie die disfunctionele gedachten hebben. Deze afstudeerscriptie betreft een literatuuronderzoek. Het onderzoek is specifiek gericht op de doelgroep volwassenen met een depressie die de schrijfster in het kader van haar eindstage in behandeling had. Voor de ontspanningsblokken die op haar stage zijn gegeven werd vooral Mindfulness als methode binnen de PMT toegepast. Dit omdat Mindfulness over het algemeen toegankelijk is en vooral geïndiceerd is voor de veelvoorkomende doelgroep binnen de stagecontext; mensen met een depressie.
In dit onderzoek is er gekozen om de meerwaarde van MBCT te onderzoeken. Hierin is de keuze gemaakt om MBCT ook met andere therapievormen die binnen de vaktherapie geïntegreerd zijn, als CGT, Mindfulness en ACT te vergelijken.
Het onderzoek geeft weer wat disfunctionele gedachten inhouden en hoe deze tot stand- en terug komen binnen de PMT. In het onderzoek is te lezen dat cliënten met een depressie, disfunctionele gedachten hebben. Deze komen ook terug binnen de PMT. Er wordt in dit onderzoek vooral gekeken over wat er al bekend is van MBCT bij behandeling van depressie en disfunctionele gedachten. Tevens worden er vergelijkingen gemaakt met andere binnen de vaktherapie (PMT) geïntegreerde methodieken, en welke meerwaarde MBCT hierin zal hebben.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat MBCT wel een meerwaarde heeft om binnen de PMT als geïntegreerde methodiek toegepast te worden. De meerwaarde hiervan zou vooral de Mindfulness betreffen. MBCT richt zich hierbij zowel op het aanleren van een nieuwsgierige en accepterende attitude maar ook op het herkennen van disfunctionele gedachten. Tevens sluit de doelgroep, volwassenen met een depressie, van dit onderzoek aan binnen de MBCT. Dit omdat het herkennen van de cognitieve aspecten binnen de MBCT en het accepteren van de disfunctionele gedachten helpen bij het voorkomen van terugval bij cliënten met een depressie.
Binnen de CGT en ACT, is er voor de cliënt de mogelijkheid om tijdens de PMT tot gedragsverandering te komen. ACT doet dit door de ruimte en mogelijkheden te bieden om niet de gedachten zelf maar de concrete inhoud van de psychische problemen en de invloed die ze op het leven hebben te veranderen. De cliënt richt zich binnen de ACT niet op emoties en gedachten omdat hij/zij hier niet direct invloed op kan uitoefenen. Binnen de ACT is het dus van belang om deze emoties en gedachten met een accepterende houding te benaderen, zodat er ruimte is om de concrete inhoud van de psychische problemen en de invloed op het leven te veranderen.
De CGT richt zich op het ontdekken van negatieve patronen en deze te veranderen. Hierbij moet de cliënt gebeurtenissen anders interpreteren zodat er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen ontstaat, en zo de negatieve gevoelens kunnen verdwijnen en het gedrag verandert.
De aanvulling voor de CGT vanuit de MBCT zal zijn, dat de cliënt binnen de PMT een uitnodigende en accepterende houding aanneemt ten op zichte van de negatieve gedachten. Hierbij leert de cliënt deze gedachten herkennen en kan hierdoor binnen de CGT de disfunctionele gedachten ervaren, herkennen en accepteren als gedachten die worden toegelaten, zonder er een waardeoordeel over uit te spreken. Deze aspecten vanuit de MBCT zorgen ervoor dat binnen de CGT meer ruimte ontstaat voor de cliënt om tijdens de PMT tot gedragsverandering te komen.
Binnen de ACT zou MBCT een meerwaarde geven door binnen de ACT de gedachten ook op een uitnodigende manier te benaderen. Deze benadering zou zorgden voor het eerder opmerken en leren herkennen van disfunctionele gedachten. Hierdoor kan de cliënt de gedachten accepteren zonder hier een oordeel aan te geven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk