De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Conflict interpretatie : Hoe kijken jeugdigen van "Zonnehuizen" in een conflictsituatie aan tegen de interventies van de medewerkers.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Conflict interpretatie : Hoe kijken jeugdigen van "Zonnehuizen" in een conflictsituatie aan tegen de interventies van de medewerkers.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van de instelling hebben wij een onderzoek gedaan naar de beleving van de jeugdigen op de interventies van de medewerkers gedurende een conflict situatie. De instelling doet zelf al onderzoek naar het verminderen van het gebruik van de afzondering. De instelling hoopt door ons onderzoek een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van de interventies die gedaan worden met betrekking tot de belevingswereld van de jeugdigen. Tevens hebben wij onderzocht hoe de jeugdigen het liefst benaderd worden gedurende een conflict situatie, waardoor de instelling extra handvatten krijgt om de jeugdigen te benaderen gedurende een conflict situatie. Onze onderzoeksvraag luidt dan ook: Op welke wijze beleven de jeugdigen de interventies van de medewerkers die volgens de protocollen worden uitgevoerd gedurende een conflict situatie en hoe zouden ze dit het liefst zien? Wij hebben een interview afgenomen bij zestien jeugdigen in de leeftijd van twaalf tot en met achttien jaar.
We hebben alle interviews uitgewerkt. Vervolgens hebben we gekeken naar wat de jeugdigen gezegd hebben en zijn dit gaan turven. Zo geven de jeugdigen veel verschillende opties aan hoe zij het liever anders zien en wat voor hun de-escalerend werkt.
Zes jeugdigen gaven aan van te voren te weten hoe de groepsleider gaat handelen, terwijl tien jeugdigen aangaven niet van te voren te weten hoe de groepsleiders gaat handelen tijdens een conflict situatie. Wij beseffen wel dat het onmogelijk is om een totale eenduidige houding aan te nemen als groepsleiders, dit omdat er met veel verschillende groepsleiders wordt samengewerkt.
De jeugdigen gaven aan dat er veel gewaarschuwd wordt door de groepsleiders. Dit maakte de jeugdigen naar eigen zeggen vaak boos. De jeugdigen voelen zich niet altijd begrepen en zien de waarschuwingen als een straf met een consequentie. De jeugdigen willen juist begrepen worden en in gesprek kunnen gaan met de groepsleiders. De jeugdigen gaven aan telkens van alles te moeten en dat er soms teveel van hun gevraagd wordt. Hoewel het mogelijk is dat de jeugdigen niet altijd hun eigen aandeel in een conflictsituatie kunnen beoordelen. De jeugdigen geven aan dat vanuit deze situaties de conflicten vaak verder escaleren wat volgens hen vaak leidt tot afzonderingssituaties.
Alle zestien jeugdigen die zijn geïnterviewd hebben aangegeven dat zij wel vaker hebben mee gemaakt dat er een conflict is op de groep tussen een groepsleider en een groepsgenoot. Bijna alle jeugdigen geven aan dit vervelend te vinden omdat het programma dan niet doorgaat, het veel lawaai/onrust veroorzaakt en omdat het dan niet meer gezellig is op de groep. Ook zijn er jeugdigen
die er zelf agressief/boos of angstig van worden. Iedere jeugdige heeft in deze situatie zijn eigen behoeftes, maar wij vragen ons af of de groepsleiders alle behoeftes van de jeugdigen kunnen vervullen tijdens een conflictsituatie (zie voor verdere informatie het resultaten hoofdstuk).
Wij zijn van mening dat de instelling veel aan deze informatie kan hebben, omdat de jeugdigen bij veel interventies aangaven hoe zij dit liever anders zouden zien. Dit biedt de instelling handvatten om te kijken wat er voor mogelijkheden zijn in het veranderen van de interventies in gedurende een conflictsituatie. Bepaalde handvatten die de jeugdigen aangaven lijken ons niet geschikt, omdat hierdoor het negatieve gedrag positief wordt bekrachtigd.
Wel denken we dat er nog verder onderzoek gedaan kan worden om zo een breder beeld te krijgen vanuit verschillende oogpunten, zodat er beter ingespeeld kan worden op conflictsituaties

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersZonnehuizen, Zeist
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk