De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken voor een betere behandellijn : over de samenwerking tussen de leefgroepen en de psychomotorisch therapeuten op Ipse de Bruggen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerken voor een betere behandellijn : over de samenwerking tussen de leefgroepen en de psychomotorisch therapeuten op Ipse de Bruggen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie doe ik verslag van een kwantitatief onderzoek, dat ik binnen Ipse de Bruggen heb gedaan, met als doel te kijken hoe de samenwerking verloopt tussen de leefgroepen en de psychomotorisch therapeuten (pmt'ers) van Ipse de Bruggen. In mijn stage op Ipse de Bruggen heb ik mee mogen kijken in deze samenwerking. Het is mij opgevallen dat deze samenwerking niet altijd optimaal verloopt. Dit kan ten koste gaan van de behandellijn van de cliënt. Juist voor de verstandelijk gehandicapte cliënt, die verblijft op Ipse de Bruggen, is het van belang dat deze ondersteund wordt om de geleerde gedragingen van uit de therapie over te brengen naar de praktijk (Warnez, 2002).
Dit onderzoek poogt een advies te geven om verbetering te bewerkstelligen in de samenwerking tussen pmt en de leefgroepen, om zo de transfer (het overdragen van in de leersituatie verworven kennis, vaardigheden en attitudes naar actief gebruik in de thuissituatie van de cliënt (mijnwoordenboek.nl, 2008)) optimaal te laten verlopen. Via enqûeteonderzoek heb ik informatie verzameld bij de psychomotorisch therapeut en de groepsbegeleiders. Deze informatie heb ik geanalyseerd, waarbij de resultaten puntsgewijs zijn opgeschreven. Binnen 3 thema's, namelijk: middelen/methoden, tijd en kennis, heb ik gekeken naar de samenwerking tussen de betreffende disciplines. Ik heb hierbij gekeken naar de manier van communiceren tussen de psychomotorisch therapeut en de leefgroepen en de behoefte aan de frequentie hiervan. En heb gekeken naar de rol van tijd en kennis van elkaar binnen deze samenwerking. Uit het onderzoek blijkt dat de huidige manier van communiceren en de frequentie hiervan afwijkt van de behoefte. Zowel de pmt'er als de leefgroepen hebben meer behoefte aan frequent contact. De leefgroepen lijken vooral behoefte te hebben aan meer uitleg over de manier van werken en de pmt'ers hebben meer behoefte aan achtergrond informatie uit de groep. De pmt'ers leggen de punten van de behandellijn en tips en adviezen voornamelijk uit tijdens het evaluatiegesprek. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van videomateriaal en van voorbeelden uit de praktijk. Toch begrijpen niet alle groepen de tips en adviezen en voeren niet alle groepen deze uit. In hoofdstuk 6 geef ik aanbevelingen om de samenwerking tussen de pmt'er en de groepsleider te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingHuman Movement & Sports
PartnersIlpse te Bruggen, Schiedam
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk