De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hergebruik van thermoharde composieten

onderzoek naar verwerking van vlokken als grondstof voor VVK-OSB

Rechten:

Hergebruik van thermoharde composieten

onderzoek naar verwerking van vlokken als grondstof voor VVK-OSB

Rechten:

Samenvatting

Het onderhavige rapport geeft de inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden binnen
het KIEM-VANG project met de titel ‘Hergebruik van thermoharde composieten. Onderzoek naar verwerking
tot vlokken als grondstof voor VVK-OSB.’ Het project is bij het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht
Onderzoek SIA aangevraagd en toegekend met als projectnummer PROVA.CE.01.020 en kenmerk
SVB/CE.01.020. De financiële eindrapportage met de verantwoording van uren en kosten wordt niet in dit
document beschreven maar wordt separaat gerapporteerd.

Met de omschrijving ‘hergebruik van thermoharde composieten’ wordt een geheel andere, nieuwe werkwijze
nagestreefd om end-of-life (afval) producten van dit materiaal te verwerken dan er in de afgelopen decennia
is gedaan. Doelstelling is om met zo weinig mogelijk bewerkingen (kosten) het end-of-life product om te
zetten in versterkingselementen die in nieuwe producten kunnen worden gebruikt. Op deze manier wordt een
economisch interessante oplossing nagestreefd om zoveel mogelijk van de nog aanwezige hoogwaardige
materiaaleigenschappen te benutten in een nieuw product. Deze werkwijze past in het principe van de
circulaire economie: Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Het huidige onderzoek is uitgevoerd onder leiding van de onderzoekers van het Lectoraat Kunststof
Technologie (LKT) van de Hogeschool Windesheim. Hierbij waren ook studenten en het bedrijfsbureau van de
technische studies betrokken.

De deelnemende bedrijven in het project waren Bijl Profielen, en Boverhoff, welke beiden een duidelijke rol in
de keten hebben; Bijl als producent van composiet profielen en Boverhoff als een mogelijke verwerker.
De resultaten van het project zullen op uitgebreide schaal in de belangstelling worden gebracht door middel
van presentaties en publicaties, waarvan een aantal in het overzicht van referenties van deze rapportage
gemeld wordt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Techniek
LectoraatKunststoftechnologie
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk