De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Zorgtoewijzing van de AWBZ voor stichting Humanitas DMH locatie Zwolle"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Zorgtoewijzing van de AWBZ voor stichting Humanitas DMH locatie Zwolle"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoekrapport is geschreven als afstudeerproject voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en in opdracht voor stichting Humanitas DMH locatie Zwolle. Door de veranderingen van de Algemene Wet Bijzondere Zorg, zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld om indicaties af te geven. Deze indicaties hebben de cliënten nodig om begeleiding van stichting Humanitas DMH te ontvangen. De vraag die hieruit is voortgekomen is:
"Wat zijn de effecten voor stichting Humanitas DMH locatie Zwolle en de cliënten ten aanzien van de nieuwe zorgtoewijzing van de AWBZ?"
Om antwoord te krijgen op deze vraag is in hoofdstuk 1 de onderzoekopzet beschreven. Hier staan de deelvragen beschreven en hoe er aan deze deelvragen gewerkt wordt. De instrumenten die hiervoor gebruikt zijn literatuurstudie, dataverzameling en interviews. Door de literatuurstudie werd duidelijk welke richtlijnen er nu zijn veranderd en waar een indicatie aan moet voldoen. Bij de dataverzameling zijn cijfers naar voren gekomen die helder maken over de groei van de cliënten die begeleiding ontvangen van stichting Humanitas DMH locatie Zwolle. Interviews zijn gehouden met dhr. T. van der Veen, beleidsmedewerker Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Zwolle, stichting MEE, Dimence, Begeleiders van stichting Humanitas DMH en de cliënten van stichting Humanitas DMH. Op deze manier is er steeds gekeken naar wat de effecten zijn voor deze stichting en zijn cliënten.
In hoofdstuk 2 wordt beschreven dat de AWBZ verschillende veranderingen heeft ondergaan. Er zijn steeds meer disciplines onder deze wet komen te vallen, waardoor de kostenpost te hoog werd bevonden door het Kabinet Balkenende. Daarom is besloten om de richtlijnen te veranderen, zodat er een strengere beoordeling komt, wat als gevolg heeft dat cliënten aan meerdere eisen moeten voldoen om wel of geen indicatie te krijgen. Een belangrijke verandering die heeft plaats gevonden is dat Ondersteunende Begeleiding en Activerende Begeleiding nu zijn samengevoegd in de hulpverlening van ambulante begeleiding. Er is nu alleen Begeleiding Individueel of Begeleiding Groepsverband. Bepaalde stukken zoals nieuwe vaardigheden aanleren valt nu onder Behandeling, die uitgevoerd worden door een specifieke medicus. Mensen met psychosociale klachten krijgen geen indicatie meer. Zij kunnen een beroep doen op de WMO. Mensen die geen diagnose hebben, komen niet in aanmerking voor een indicatie. Maatschappelijke participatie is geen aanspraak meer in de AWBZ en worden doorverwezen naar het WMO loket van de gemeente Zwolle.
Stichting Humanitas DMH wordt in hoofdstuk 3 beschreven. Hierin staat vermeld dat locatie Zwolle 6 jaar bestaat, en een team heeft met één leidinggevende 2 eerste verantwoordelijk begeleiders, drie persoonlijk begeleiders en een assistent begeleider. Dit team begeleidt cliënten die een vorm van autisme hebben en/ of een lichtverstandelijke beperking. Het cliëntenbestand is de afgelopen jaren gegroeid. In hoofdstuk 4 staan de resultaten. Hier worden de deelvragen beantwoord en komt de conclusie steeds meer naar voren. Nu alle cliënten zijn hergeïndiceerd kan er geconcludeerd worden dat er één cliënt geen begeleiding meer heeft. 17 Cliënten hebben een andere indicatie gekregen 2 van deze cliënten hebben een hogere indicatie gekregen en 15 cliënten hebben een kleinere indicatie gekregen. Door de kleinere indicatie moeten begeleiders hetzelfde werk doen in minder tijd, cliënten voelen deze druk. Het advies is dat de organisatie meer gebruik moet maken van de mogelijkheden die onder stichting Humanitas DMH valt, zoals Homerun, het vrijwilligerswerk van de administratie en het maatjesproject.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersStichting Humanitas DMH locatie Zwolle
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk