De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Torsdag : De Denen de god, wij de donder : Hoe zit dat met de jeugdzorg? Een vergelijkend onderzoek naar de jeugdzorg in Denemarken en Nederland.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Torsdag : De Denen de god, wij de donder : Hoe zit dat met de jeugdzorg? Een vergelijkend onderzoek naar de jeugdzorg in Denemarken en Nederland.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten in de werkwijze en regelgeving bij uithuisplaatsingen in de jeugdzorg in Nederland en Denemarken.
Vaak kan er hulp geboden worden aan gezinnen met problemen en hoeft een kind of jongere niet uit huis te worden gehaald. Echter zijn er situaties waarbij hulp in het gezin niet genoeg is en dat het beter is om een kind uit huis te halen en in een pleeggezin te plaatsten.
Een kind uit huis plaatsen is een ingrijpende beslissing. Jeugdzorgmedewerkers nemen op basis van verschillende overwegingen en besluit over uithuisplaatsing.
Er zijn specifieke mogelijkheden rondom dwang en uithuisplaatsing in een land en dit staat in verband met de heersende opvattingen over wat goede jeugdzorg en goede opvoeding is. Deze context van de besluitvorming is niet statisch, maar voortdurend in ontwikkeling. Een van de problemen is het besluitvormingsproces. Dit omdat het beleid niet duidelijk geformuleerd is, waarop beslissingen genomen moeten worden. De huidige opvattingen en interventies kunnen niet los worden gezien van de historische context. Interventies lossen elkaar af alsof het 'modes' zijn, maar er is vaak wel een zekere logica in te ontdekken. Een goed voorbeeld hiervan is de wetgeving, waarin gesproken wordt over het belang van het kind. Hierin is niet vastgesteld wat dit inhoud. Een ander probleem binnen de jeugdzorg in Nederland is de subjectiviteit van de hulpverleners. Veel interventies in de jeugdzorg hebben geen wetenschappelijke basis en zijn gebaseerd op overtuigingen van initiatiefnemers.
Het doel van dit onderzoek is de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Denemarken duidelijk in kaart te brengen om zo aan te kunnen geven wat de Deense uithuisplaatsingpraktijk kan betekenen voor de Nederlandse Jeugdzorg.
De onderzoeksvraag die centraal zal staan in dit onderzoek is:
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de werkwijze en regelgeving bij uithuisplaatsingen in de jeugdzorg in Nederland en Denemarken?
Vanuit deze vraagstelling zijn een aantal deelvragen geformuleerd:
- Hoe is de wet- en regelgeving in Denemarken en Nederland met betrekking tot
uithuisplaatsingen?
- Welke overwegingen en dilemma's spelen een rol in de beslissing over uithuisplaatsingen bij
rechters en de jeugdzorg in Nederland en Denemarken?
Om een antwoord te krijgen op de bovenstaande vragen is het nodig om te kijken naar de geschiedenis van beide landen met betrekking tot de jeugdzorg. De huidige wetgeving en werkwijze is onlosmakelijk verbonden met gebeurtenissen en politieke besluiten uit het verleden. Dit zal gebeuren doormiddel van een literatuurstudie. Om duidelijk te krijgen hoe de huidige wet- en regelgeving georganiseerd is, is er wederom gekozen voor het bestuderen van literatuur maar daarnaast zijn er ook professionals uit verschillende disciplines van het werkveld geraadpleegd.
Nu de discussies over de taak van gezinsvoogden en besluiten over uithuisplaatsing hoog oplopen, onder andere naar aanleiding van het gezinsdrama waarbij het meisje Savanna slachtoffer werd, kan een vergelijking interessant zijn, omdat het de Nederlandse jeugdzorg een spiegel voorhoudt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk