De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Transitie Jeugdzorg & de Wet passend onderwijs

De visie van vier gemeenten over jeugdzorg in het onderwijs

De Transitie Jeugdzorg & de Wet passend onderwijs

De visie van vier gemeenten over jeugdzorg in het onderwijs

Samenvatting

Dit onderzoeksverslag betreft het onderzoek naar de vraag: 'wat is de visie van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel met betrekking tot de rol van jeugdzorg in het onderwijs vanaf januari 2015'? Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Lindenhout, een jeugdzorgaanbieder in de provincies Gelderland en Overijssel.
De vraag naar dit onderzoek is bij de opdrachtgever ontstaan, tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen in het sociale domein. Vanaf januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en worden deze taken overgeheveld vanaf de provincies. Daarnaast gaat vanaf augustus 2014 de Wet passend onderwijs van start. Deze wet bepaalt dat regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen verantwoordelijk en verplicht worden om elk kind een passende plek in het onderwijs te bieden.
Op dit moment werkt Lindenhout op casusniveau samen met het onderwijs. Mocht een school een beroep willen doen op de hulpverlening dan wordt er een beroep gedaan op een zorginstelling, bijvoorbeeld Lindenhout. Bij Lindenhout rees de vraag of deze twee transities een kans scheppen om tot betere samenwerking te komen tussen jeugdzorg en het onderwijs. In dit onderzoek is allereerst door middel van een literatuurstudie onderzocht wat er gaat veranderen voor de jeugdzorg en het onderwijs. Dit hebben wij gedaan door de Wet passend onderwijs, de Transitie Jeugdzorg en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te bestuderen en te kijken welke veranderingen er op stapel staan. Vervolgens heeft er een achttal interviews plaatsgevonden met ambtenaren in de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel, die jeugdzorg en/of onderwijs in hun portefeuille hebben. Met als doel om een beeld te krijgen naar de visie van de gemeenten over jeugdzorg in het onderwijs.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening
PartnerLindenhout
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk