De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is nodig…: om LVG-jongeren te begeleiden bij de overgang van een gesloten/besloten groep naar een open groep?

Wat is nodig…: om LVG-jongeren te begeleiden bij de overgang van een gesloten/besloten groep naar een open groep?

Samenvatting

In verband met de constatering van de pedagogisch medewerkers van orthopedagogisch centrum De Eik, dat de overgang van een gesloten/besloten groep naar een open groep door LVG-jongeren als te groot wordt ervaren, is gestart met onderzoek naar wat nodig
is om de overgang te optimaliseren. Dit onderzoek heeft zich gericht op het verkrijgen van informatie omtrent de begeleiding die nodig is voor LVG-jongeren die overgeplaatst zijn of worden.
Er zijn voor dit onderzoek drie onderzoeksgroepen samengesteld. Onderzoeksgroep 1 omvat pedagogisch medewerkers van De Eik, onderzoeksgroep 2, medewerkers uit een gesloten/ besloten instelling en onderzoeksgroep 3, een LVG-jongere woonachtig op een trainingshuis
van De Eik die overgeplaatst is vanaf een besloten groep. De onderzoekspopulatie bestond uit zestien pedagogisch medewerkers van De Eik, vijf medewerkers van externe jeugdinstellingen en één jongere met LVG-problematiek die de overgang van een besloten groep naar een trainingshuis binnen De Eik heeft meegemaakt.
Verwacht werd dat de overgang van een gesloten/besloten groep te groot is en er veranderingen moeten worden aangebracht in de begeleiding van LVG-jongeren die overgeplaatst zijn of worden. De conclusie uit dit onderzoek bevestigd deze verwachting. De
overgang wordt door zowel LVG-jongeren als door de pedagogisch medewerkers als te groot ervaren. De regels, methoden en werkwijzen van een gesloten/besloten groep en een open groep dienen meer overeenkomsten te hebben. Doordat jongeren met LVG-problematiek
moeite hebben met veranderingen, zullen ze de overgang als te groot ervaren. Een duidelijke en intensieve overdracht is vereist om deze overgang te verbeteren.
Om zicht te krijgen op welke veranderingen kunnen worden aangebracht in zowel de open als de gesloten/besloten groepen, is ervoor gekozen om enquêtes af te nemen bij de pedagogisch medewerkers van De Eik en interviews bij enkele medewerkers van gesloten/besloten instellingen. Tevens is er een interview afgenomen met een jongere die als
ervaringsdeskundige kan worden gezien ten aanzien van de overgang.
Om inzicht te krijgen in de actualiteiten rond de overgang van een gesloten/besloten groep naar een open groep hebben we een literatuuronderzoek verricht. Tevens is er informatie
verkregen over de LVG-problematiek en de verschillende trajecten in jeugdinstellingen (gesloten, besloten, open , trainingshuis).

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerORTHOPEDAGOGISCH CENTRUM DE EIK
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk