De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Geef me de vijf", een gouden greep?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

"Geef me de vijf", een gouden greep?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de vraag naar continue kwaliteitsverbetering is er onderzoek gedaan naar een manier waarop nog beter aangesloten kan worden op de begeleiding van kinderen met een licht verstandelijke
beperking (LVB) in combinatie met een autisme spectrum stoornis (ASS). Het onderzoek is voornamelijk gericht op de doelgroep van de naschoolse dagbehandeling van stichting Dreei in Hoogeveen en Emmen.
Om te achterhalen of de methode "Geef me de vijf" daadwerkelijk past bij de doelgroep van de naschoolse dagbehandeling, is er gebruik gemaakt van literatuur onderzoek. Dit literatuur onderzoek
laat zien dat de methode "Geef me de vijf" goed aansluit bij de behoeften van de doelgroep.
Hieruit vloeide de volgende vraagstelling voort: 'In hoeverre kan de methode "Geef me de vijf" een kwaliteitsverbetering opleveren binnen de naschoolse dagbehandeling van Stichting Dreei?'.
Om hier achter te komen zijn er interviews afgenomen met de medewerkers van de ambulante tak van stichting Dreei, omdat zij al werken met de methode "Geef me de vijf". Er is onderzocht welke
aspecten voornamelijk gebruikt worden uit de methode, wat positief bevonden wordt aan de methode, wat de reacties zijn van ouders en kinderen en hoe de ambulante tak eventuele implementatie binnen de naschoolse dagbehandeling voor zich zou zien.
Daarnaast zijn er enquêtes afgenomen bij de medewerkers van de naschoolse dagbehandeling. Deze enquêtes laten zien hoeveel kennis er is over de methode, of het een aanvulling is op de huidige
methode, welke kinderen behoefte zullen hebben aan de methode en welke elementen uit de methode de medewerkers zouden willen gebruiken.
Het onderzoek laat zien dat de medewerkers van de ambulante tak erg enthousiast zijn over de methode en graag zouden zien dat de methode geïmplementeerd wordt binnen de naschoolse
dagbehandeling. Medewerkers van de naschoolse dagbehandeling zien de methode "Geef me de vijf" als een zinvolle aanvulling op de huidige methodiek. De verwachting is dat de doelgroep meer structuur, duidelijk en voorspelbaarheid krijgt met de methode "Geef me de vijf".

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerStichting Dreei; Hoogeveen, Emmen
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk