De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schoolmaatschappelijk werk & cyberpesten : pesten doet pijn, ook online!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Schoolmaatschappelijk werk & cyberpesten : pesten doet pijn, ook online!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ik wil u in deze scriptie graag meenemen voor een interessante, maar bovenal
informatieve rondreis, waarin we meer te weten zullen komen over de hulpverlening
van het schoolmaatschappelijk werk binnen de cyberpestproblematiek.
Cyberpesten, ook wel digitaal of elektronisch pesten genoemd, heeft de laatste jaren
zijn intrede gemaakt. Het is begonnen met de komst van de gemoderniseerde
communicatie, zoals internet en de mobiele telefoons. Zo is gebleken dat
cyberpesten een grote invloed heeft op de ontwikkeling van het kind en een
maatschappelijk probleem aan het worden is.
Ik heb besloten om aan deze reis te beginnen, nadat ik het onderzoek van de open
universiteit Nederland en de gemeentelijke gezondheidsdienst Zuid Limburg, had
gelezen. Uit dit onderzoek bleek dat 24% van de basisschoolleerlingen uit groep 8,
gedurende het halfjaar dat het onderzoek werd gehouden, slachtoffer was van
cyberpesten. Het percentage is hoog en zegt iets over de omvang van h
het maatschappelijk probleem.
Mijn interesse werd hierdoor geprikkeld om dit verder te
onderzoeken.
Het doel van dit onderzoek is om antwoorden te vinden op de volgende
vraagstelling: Wat houdt cyberpesten in, hoe kan dat worden gesignaleerd, op welke
manier kan dat (effectief) worden aangepakt en welke rol kan het
schoolmaatschappelijk werk hier in spelen?
Niemand begint zonder voorbereidingen. Daarom is eerst een literatuuronderzoek
gedaan en zijn diverse interviews met o.a. schoolmaatschappelijk werkers, in
verschillende regio's, gehouden. Uit het literatuuronderzoek zijn items gehaald voor
de vragen van het interview. In elk hoofdstuk wordt, naast de theorie, de informatie
uit de interviews verwerkt en geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Er is
gekozen om de interviews integraal als bijlage toe te voegen, omdat er weinig
praktijk informatie is en dit het meest complete beeld geeft. Daarnaast is een
enquête uitgevoerd onder schoolmaatschappelijk werkers. Dit om de hypothese,
over de onbekendheid van het cyberpesten binnen het schoolmaatschappelijk werk,
verder te onderzoeken.
Op stap met een lege koffer! De bedoeling is om de koffer te gaan vullen met
theorie en praktijk informatie over cyberpesten, uit de zes hoofdstukken, in deze
scriptie.
Hoe cyberpesten is ontstaan, wat de verschillen zijn, hoe het is te signaleren en
welke rollen er zijn binnen een groep, is te lezen in hoofdstuk 1.
In hoofdstuk 2 komen vier verschillende ontwikkelingstheorieën van
mensenwetenschappers aan bod. Dit om te kijken welke invloed cyberpesten heeft
op de ontwikkeling van een kind.
In hoofdstuk 3 wordt het schoolmaatschappelijk werk onder de loep genomen. In dit
hoofdstuk is informatie te lezen over, het schoolmaatschappelijk werk, de
positionering en taken die ze hebben met betrekking tot het cyberpesten. Tot slot, in
dit hoofdstuk, nog een stuk over de opleiding/cursus die de schoolmaatschappelijk
werkers gevolgd hebben en de rol van de opleiding met betrekking tot
de cyberpestproblematiek.
Daarna wordt in hoofdstuk 4 een reis gemaakt door de wereld van de methoden.
Welke methoden zijn ontwikkeld en welke methoden worden gebruikt door het
schoolmaatschappelijk werk, is te lezen in dit hoofdstuk. Ook wordt gekeken hoe
effectief de methoden zijn met betrekking tot hulpverlening rondom cyberpesten.
Hoe het veldonderzoek is aangepakt is te lezen in hoofdstuk 5. De keuze van de
onderzoekspopulatie en de manier van data verzamelen worden toegelicht.
In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste feiten van de interviews en de uitkomst en
conclusie van de enquête, die gehouden is onder 53 schoolmaatschappelijk werkers,
weergegeven.
Helaas zit de reis er na, deze 6 hoofdstukken, bijna op. Als afsluiting nog langs de
conclusies en aanbevelingen, daarmee wordt de koffer verder gevuld, maar niet
dicht gedaan. Ik hoop dat iedereen geprikkeld is door deze interessante, maar
bovenal informatieve rondreis en deze reis verder voortzet en zijn of haar koffer
blijft vullen om zo op een effectieve manier met de cyberproblematiek om te gaan.
Deze rondreis is bedoeld voor schoolmaatschappelijk werkers die met een lege
koffer staan, als het gaat om de cyberpestproblematiek. Daarnaast is deze scriptie
ook bedoeld voor alle geïnteresseerden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk