De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De effecten van opbrengstgericht werken op De Watertuin

praktijkgericht onderzoek naar de effecten van opbrengstgericht werken op De Watertuin, school voor speciaal basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De effecten van opbrengstgericht werken op De Watertuin

praktijkgericht onderzoek naar de effecten van opbrengstgericht werken op De Watertuin, school voor speciaal basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In juli 2010 is door het bureau Bestuurs &Management Consultants (BMC) een school diagnostisch onderzoek gedaan naar het pedagogisch-didactisch handelen, het leerstofaanbod, de leerlingenzorg en het ontwikkelperspectief. Het doel van de schoolanalyse was meer inzicht krijgen op en inzicht krijgen in de actuele uitgangspositie op de volgende aspecten, het pedagogisch-didactisch handelen, het leerstofaanbod, de leerlingzorg en het ontwikkelingsperspectief. Uit de analyse is gekomen dat het pedagogische handelen van de leerkrachten over het algemeen voldoende veiligheid biedt aan de leerlingen, maar dat er door het grootste deel van de leerkrachten onvoldoende effectieve instructie wordt gegeven. Veenman, Lem, Roelofs & Nijssen (2003) stellen dat een leerkracht door middel van goed en succesvol onderwijsgedrag het gedrag van hun leerlingen zodanig beïnvloeden dat dit leidt tot verhoogde leerprestaties.
Op De Watertuin is er in januari 2011 een start gemaakt met een verbetertraject om de opbrengsten te verhogen. Doelmatig klassenmanagement is het eerste onderdeel dat aan de orde is gekomen. Het streven is om aan het einde van het schooljaar 2012-2013 voldoende beoordeeld te worden door de inspectie. De centrale rol binnen het verbetertraject is gericht op de veranderende houding van de groepsleerkracht. Het verbetertraject is nu ongeveer twee jaar bezig en tijdens een tussentijdse evaluatie door BMC is gebleken dat een aantal onderdelen van de effectieve instructie en doelmatig klassenmanagement nog niet door alle leerkrachten beheerst wordt. Op dit moment is het onduidelijk wat de leerkrachten nodig hebben om de aangeboden kenmerken van effectief onderwijs bij rekenen toe te passen in de praktijk en daardoor de opbrengsten van rekenen te verhogen. Het doel van dit praktijkgerichte onderzoek is het tegemoet kunnen komen aan de handelingsverlegenheid van leerkrachten om opbrengstgericht onderwijs voor rekenen te kunnen realiseren.
Ondanks hoge uitgaven en vele goed bedoelde hervormingsinspanningen, zijn de prestaties van een groot aantal schoolsystemen haast niet vooruitgegaan in tientallen jaren (McKinsey&Company, 2007, Levin, 2012). Om te kijken of De Watertuin wel geprofiteerd heeft van de hervormingsinspanningen wordt dit onderzoek uitgevoerd aan de hand van de volgende vragen.
De centrale vraagstelling luidt: "Hoe moet het vervolgtraject van opbrengstgericht werken, voor rekenen eruitzien waarmee de leerkrachten worden ondersteund bij het opbrengstgericht werken in de groep?"

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk