De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Activiteiten aanbod Peppelrode en Peppelstek" : Welke verschillen zijn er en hoe zijn deze ontstaan?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Activiteiten aanbod Peppelrode en Peppelstek" : Welke verschillen zijn er en hoe zijn deze ontstaan?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de verschillen tussen Peppelrode en Peppelstek en hoe deze verschillen ontstaan zijn. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
"Welke verschillende belevingsgerichte activiteiten worden aangeboden in de dagcentra Peppelrode en Peppelstek? Welke verschillen tussen deze twee zijn er en hoe zijn deze ontstaan?"
Daarnaast onderzoeken we welke wensen er zijn rondom belevingsgerichte activiteiten voor de cliënten om in de nabije toekomst te realiseren.
Deze hoofdvraag wordt beantwoord door middel van de volgende onderzoeksvragen:
− Welke vormen van belevingsgerichte activiteiten worden aangeboden op dagbestedingscentra Peppelrode en Peppelstek?
− Sluit het huidige activiteitenaanbod aan bij de interesses, mogelijkheden en behoeften van de cliënt?
− Hoe wordt er onderzocht welk activiteiten aanbod het best past bij de ondersteuningsvragen van nieuwe cliënten?
Zoals in de resultaten is te lezen, heeft dit onderzoek er toe geleid dat de uiteindelijke conclusie is, dat het activiteitenaanbod niet verschilt tussen beide dagbestedingscentra, maar enkel de manier van begeleiden.
Hierdoor kan het lijken dat de activiteiten van elkaar verschillen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit niet zo is. Op zowel Peppelrode als Peppelstek, worden er belevingsgerichte activiteiten aangeboden, die aansluiten bij de ervaringsordeningen en belevingswereld van de cliënt. Deze activiteiten richten zich op de vijf zintuigen en zorgen voor stimulans en ontwikkeling van vaardigheden van de cliënten. Door
middel van enquêtes en interviews kan gesteld worden dat zowel ouders als begeleiders tevreden zijn met het huidige activiteitenaanbod. Zij vinden dat dit aansluit bij de interesses, mogelijkheden en behoeften
van de cliënten. Er zijn een aantal punten die begeleiders en ouders graag anders zouden zien. Dit zijn onder andere de activiteit zwemmen, meer bewegingsactiviteiten, meer individuele aandacht en meer
muziek. Zowel Peppelrode als Peppelstek, werkt erg cliëntgericht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden vanuit de instelling als vanuit de mogelijkheden van de cliënt.
Daarnaast heeft dit onderzoek zich gericht op ondersteuningsvragen van nieuwe cliënten en hoe deze in kaart gebracht worden. Uit interviews met ouders en begeleiders is gebleken dat dit gebeurt door een stageperiode van drie maanden waarin de cliënt wordt geobserveerd door begeleiders en een orthopedagoog. Bij dit proces worden ouders erg betrokken; zij voelen zich gehoord.
De aanbevelingen met betrekking tot de bovenstaande punten, zijn te lezen in het hoofdstuk conclusie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnerTriade regio Noord-Flevoland
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk