De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De som der delen : Systeemgericht werken bij huiselijk geweld in het reclasseringswerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De som der delen : Systeemgericht werken bij huiselijk geweld in het reclasseringswerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de werkwijze van Tactus reclassering Apeldoorn bij constatering van huiselijk geweld. Tactus reclassering zet hulpverleningtrajecten uit voor cliënten die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie in het kader van huiselijk geweld.
Zij hebben het vermoeden dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het cliëntsysteem bij het uitzetten van deze hulpverleningstrajecten, ondanks het feit dat het delict altijd heeft plaats gevonden binnen dit cliëntsysteem in het geval van huiselijk geweld. Om de mogelijkheden voldoende te benutten is het volgens Tactus reclassering wenselijk dat er een systeemgerichte benadering komt bij het uitzetten van de hulpverlening aan deze cliënten.
Door middel van een literatuur- en dossieronderzoek en gestructureerde interviews is daarom onderzocht op welke wijze Tactus reclassering Apeldoorn rekening houdt met het cliëntsysteem.
Uit dit onderzoek blijkt dat Tactus reclassering geen eenduidige manier van werken heeft in het kader van huiselijk geweld. Momenteel is er geen definitie bij Tactus reclassering beschikbaar die aanduidt wat het cliëntsysteem inhoudt en hoe men moet handelen bij constatering van huiselijk geweld. De reclasseringswerkers ervaren echter wel het belang van systeemgericht werken in het kader van huiselijk geweld, maar dit wordt tot op heden nog niet op een eenduidige wijze gedaan.
Verder blijkt uit dit onderzoek dat de huidige samenwerking met de diverse hulpverlenende instanties momenteel niet volledig wordt benut. Tactus reclassering heeft een beperkt overzicht van het hulpverleningsaanbod van diverse hulpverlenende instanties als ook van Tactus verslavingszorg.
Als laatst blijkt uit dit onderzoek dat er in de gemeente Apeldoorn een ketenaanpak is gerealiseerd, dit om de samenwerking tussen diverse instanties meer cliëntgericht te maken in het kader van huiselijk geweld.
Aan het eind van dit onderzoek worden er dan ook verschillende aanbevelingen gedaan aan Tactus reclassering om beter systeemgericht te kunnen werken in het kader van huiselijk geweld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingMedia
PartnersTactus reclassering, Warnsveld
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk