De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen sta je sterk : Alleen zijn kan misschien heerlijk zijn, maar je hebt steeds een hart nodig aan wie je kunt zeggen dat alleen zijn heerlijk kan zijn.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen sta je sterk : Alleen zijn kan misschien heerlijk zijn, maar je hebt steeds een hart nodig aan wie je kunt zeggen dat alleen zijn heerlijk kan zijn.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit afstudeeronderzoek is de volgende onderzoeksvraag onderzocht:
"Wat is de behoefte van ACT- cliënten op het gebied van het sociale netwerk?"
Dit afstudeeronderzoek is in opdracht van GGNet in Apeldoorn. De onderzoeksvraag is ontstaan vanuit het ACT- team van GGNet.
De onderzoekers hebben geprobeerd de onderzoeksvraag te beantwoorden door middel van een literatuuronderzoek, een oriënterend interview en een gestructureerd interview. Door middel van een a-selekte steekproef zijn de interviews afgenomen bij de doelgroep van het ACT- team. De geïnterviewde ACT- cliënten zijn in de leeftijd van 20 t/m 65 jaar.
Het gestructureerde interview heeft betrekking op de volgende categorieën; algemene gegevens, contacten en frequentie, hulpverlenende instanties, gezondheid, werk en dagbesteding, wonen en financiën.
Uit het onderzoek is gebleken dat de doelgroep voornamelijk uit mannen bestaat. Het grootste gedeelte van de cliënten is ongehuwd en woont zelfstandig. Het is opmerkelijk dat de meeste cliënten in een flat wonen, vaak alleen, zonder partner, kinderen, broers/ zussen en huisgenoten.
Het valt op dat de doelgroep veel dagelijkse contacten heeft met ouders, broers/ zussen en vriendschappelijke betrekkingen. Bij familie die betrokken is bij de cliënt zoals; ouders en broers/ zussen verloopt het contact wederzijds en bij overige familie komt het contact vanuit de cliënt. Bij vriendschappelijke betrekkingen is het contact hoofdzakelijk wederzijds. Vaak hebben cliënten op meerdere manieren contact met familie en vrienden en dit is voornamelijk face to face en telefonisch. Binnen de relaties die zij hebben met familie en vriendschappelijke betrekkingen, maken zij vooral zomaar een praatje of komen bij elkaar op bezoek. Het is opmerkelijk dat het grootste gedeelte van de cliënten graag een groter netwerk zou willen hebben. Zij hebben voornamelijk behoefte aan een partner die aan alle functies van een sociaal netwerk moet voldoen. De meeste cliënten geven aan daarbij geen ondersteuning nodig te hebben. Veel activiteiten worden alleen ondernomen zoals koffie drinken, wandelen en winkelen.
Alle cliënten hebben contact met een hulpverlenende instantie. Hiermee hebben zij voornamelijk dagelijkse en maandelijkse contacten. De helft van de cliënten vindt dat de hulpverlening niet met anderen over hen mag spreken.
De helft van de ondervraagden geeft aan geen last te hebben van psychische klachten. Daarbij aangetekend dat dit een kenmerk kan zijn van de doelgroep. Er is vaak een beperkt of geen ziekte- inzicht. De cliënten die belemmeringen ervaren worden hierbij ondersteund door een hulpverlenende instantie (of zouden dat graag willen). Iets minder dan de helft van de cliënten ervaart lichamelijke klachten en wordt daardoor belemmerd. De meeste hebben hierbij al ondersteuning van een hulpverlenende instantie of zouden dat graag willen hebben van familie of een hulpverlenende instantie.
Minder dan de helft van de cliënten ervaart belemmeringen op het gebied van werk of dagbesteding. Dit komt voornamelijk doordat de cliënten niet in staat zijn om werk of dagbesteding te doen. Meer dan de helft krijgt al ondersteuning van een hulpverlenende instantie en minder dan helft zouden dat graag willen hebben van familie of een hulpverlenende instantie.
De helft van de cliënten ervaart belemmeringen op het gebied van wonen. De grootste belemmering is dat er problemen zijn met de buren. Het grootste gedeelte van de cliënten heeft al ondersteuning van een hulpverlenende instantie.
Opmerkelijk is dat de meeste cliënten geen belemmeringen ervaren in het regelen van financiën. Vanuit GGNet wordt hierover een ander beeld geschetst.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersGGNet, Apeldoorn
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk