De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie houdt de muis vast?

een onderzoek naar internetgebruik in een justitiële jeugdinrichting (JJI's)

Open access

Rechten:

Wie houdt de muis vast?

een onderzoek naar internetgebruik in een justitiële jeugdinrichting (JJI's)

Open access

Rechten:

Samenvatting

Uit het voorgaande onderzoek (‘ICT daar weet ik wel wat van’. Een onderzoek naar eigen invloed op de behandeling en het gebruik van ICT onder jongeren in een justitiële jeugdinrichting.) (Vissenberg en Jurrius, 2016) bleek dat een gedeelte van de jongeren meer invloed wil op zowel het dagelijks leven als op de behandeling, en ICT als een mogelijkheid werd gezien om die invloed te vergroten. Binnen verschillende jeugdzorgplus organisaties zijn applicaties in ontwikkeling of ontwikkeld die mogelijk ook binnen JJI’s kunnen worden ingezet voor het versterken van de eigen regie. Tegelijk werd duidelijk dat randvoorwaarden en praktische uitvoering binnen de JJI organisaties nog veel vragen opriepen.

Bij de start van het huidige project hadden we een aantal aannames:
- Er zijn al verschillende ICT applicaties ontwikkeld gericht op het vergroten van eigen regie in jeugdzorgcontexten, het gebruiken en beschikbaar maken van deze applicaties zou zinvol zijn om ook binnen organisaties waar nog wordt gezocht naar toepassingen eigen regie van jongeren te vergroten.
- Binnen JJI organisaties en jeugdzorgplusorganisaties zijn er weliswaar zorgen op het gebied van randvoorwaarden en veiligheid, maar bij de toepassing van applicaties kunnen vooraf en gaandeweg deze randvoorwaarden ook worden besproken en aangepakt.
- Jongeren binnen de JJI hebben behoefte aan het vergroten van hun eigen regie op de groepen en ICT zou daar bij behulpzaam kunnen zijn.

Oorspronkelijk idee van het huidige traject was dan ook te onderzoeken op welke wijze een concrete ICT applicatie kan worden ingezet in de JJI en in de jeugdzorg plus met het oog op het vergroten van de eigen regie en de eigen invloed op het dagelijks leven. Oorspronkelijk was de opzet om bestaande applicaties, ontwikkeld binnen een jeugdzorgplus context beschikbaar te stellen en uit te proberen binnen een andere jeugdzorgpluscontext en binnen een JJI instelling.

Bij de bespreking van deze opzet met een aantal JJI’s en jeugdzorgplus organisaties bleek dat meer basale vragen over het waarom en hoe eerst om een gedragen antwoord vroegen. Dit heeft geleid tot een andere opzet van het onderzoek dat we hebben uitgevoerd binnen Forensisch Centrum Teylingereind.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Windesheim in Almere
LectoraatKlantenperspectief in ondersteuning en zorg
Datum2017-08-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk