De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Evaluatie pilot module ervaringsdeskundigheid aan Christelijke Hogeschool Windesheim'

SPH en MWD studenten met een verslavingsachtergrond.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Evaluatie pilot module ervaringsdeskundigheid aan Christelijke Hogeschool Windesheim'

SPH en MWD studenten met een verslavingsachtergrond.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op verschillende Hogescholen in Nederland worden opleidingsvarianten van Sociaal Pedagogische
Hulpverlener (SPH) aangeboden tot ervaringsdeskundige op het gebied van psychiatrie en verslaving.
Binnen Christelijke Hogeschool Windesheim wordt sinds november 2009 specifiek aandacht besteed aan
verslavingservaringsdeskundigheid. Windesheim ziet ervaringsdeskundigheid als toegevoegde waarde en
niet als apart beroep. Dit betekent dat studenten met ervaringskennis opgeleid worden als Sociaal
Pedagogisch Hulpverlener (SPH) of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) met als extra
ervaringsdeskundigheid. Windesheim heeft een plan voor een nieuwe SPH-leerlijn ontwikkeld die past
binnen het beleid ten aanzien van ervaringsdeskundigheid bij de SPH en MWD opleiding.
Ervaringskennis wordt in de nieuwe SPH-leerlijn in de lessen geïntegreerd, in het verplichte
reguliere onderwijsprogramma van de SPH-opleiding.

n het tweede leerjaar kunnen studenten ervoor kiezen om een module ervaringsdeskundigheid te
volgen. De module ervaringsdeskundigheid die in dit onderzoek geëvalueerd wordt, gaat onderdeel uit
maken van de nieuwe SPH-leerlijn ervaringsdeskundigheid. De module richt zich op de integratie van
ervaringsdeskundigheid in de (toekomstige) professionele rol. Het doel van dit onderzoek was:
inzicht krijgen hoe de module bijdraagt aan het leren inzetten van ervaringsdeskundigheid, en het
geven van aanbevelingen om de module te verbeteren.

Om de module te evalueren zijn er door middel van een lijst met zinsneden, die verwijzen naar
leerervaringen, acht eindverslagen van studenten geëvalueerd. Deze leerervaringen zijn
onderverdeeld in vijf categorieën: algemeen, kennis, vaardigheden, persoonlijke groei en
profileren.

Daarnaast zijn er focusgesprekken gevoerd met vijf studenten en hebben zeven studenten een
evaluatieformulier ingevuld. De studenten hebben allen de module ervaringsdeskundigheid een jaar
lang gevolgd in studiejaar 2009-2010. Deze studenten zijn de eersten die de module hebben gevolgd
en de module was op dat moment nog geen regulier onderdeel van het curriculum. Inmiddels is dit wel
het geval.


vertellen en de gezamenlijke analyse hierop. Hierdoor hebben de studenten met name nieuwe inzichten
gekregen met betrekking tot de individuele verschillen in functies en gevolgen van het gebruik.
Tevens geven de studenten aan veel te hebben gehad aan de ordening van hun levensverhaal door
middel van de existentiële thema's. Studenten geven aan dat deze thema's hen inzicht hebben gegeven
in verslaving en het herstel daarvan. Ook hebben de studenten aangegeven dat ze veel gehad hebben
aan het bespreken van de voordelen en de valkuilen van ervaringskennis. Daarnaast zijn ook de
ervaringsdeskundige gastdocenten, welke kwamen vertellen over het werkveld, een meerwaarde geweest
voor de studenten. Door de Cirkels van Van Dijk hebben de studenten hun eigen periode van tijdens,
na en enkele jaren na het gebruik in kaart gebracht. Deze cirkels gaven overzichtelijk weer dat de
verschillende aspecten namelijk, lichamelijke, farmacologische, psychische, sociaal en omgeving met
elkaar in verbinding staan. De studenten geven aan inzicht te hebben gekregen in de functie van het
gebruik. De studenten hebben aangegeven, dat ze door deze onderdelen het meest geleerd hebben.

Het is aan te bevelen om de volgende onderdelen in de module te behouden: het vertellen van het levensverhaal, de existentiële thema's, het bespreken van de voordelen en valkuilen van ervaringskennis, een ervaringsdeskundige gastdocent en de Cirkels van Van Dijk. Verder is uit de resultaten op te maken dat alle punten in het programma effectief zijn geweest volgens de studenten. Een verbeterpunt voor de module, die in dit onderzoek gegeven wordt, is meer praktische opdrachten aanbieden waarin aandacht wordt besteed aan het aanleren van vaardigheden. Bijvoorbeeld een rollenspel waarin ervaringsdeskundigheid wordt ingezet met een cliënt of collega; wat vertel je wel, wat vertel je niet?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersChristelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk