De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eindproducten daginvulling en activering : Unit B, gesloten behandelafdeling 'De Meregaard'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eindproducten daginvulling en activering : Unit B, gesloten behandelafdeling 'De Meregaard'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van ons afstudeeronderzoek hebben wij Symfora Groep benaderd omdat wij op zoek waren naar een GGZ instelling om af te studeren. Via deze weg kwamen wij op afdeling De Meregaard terecht waar wij een geschikt onderzoek konden doen. Ons onderzoek gaat over de activering/zinvolle dagbesteding op de gesloten afdeling. Het is zo dat de patiënten op de gesloten afdeling erg in de war zijn en hierdoor niet mee kunnen doen aan de activiteiten die in het behandelhuis geboden worden. Daardoor is er een vraag ontstaan, hoe men nu de activering vorm kan geven op de gesloten afdeling en het behandelhuis.
De doelstelling van ons onderzoek luidt als volgt:
De medewerkers van de gesloten afdeling handvatten en adviezen geven, om de patiënten van de gesloten afdeling van De Meregaard, zinvolle activiteiten aan te bieden passend bij hun interesse en mogelijkheden. Op deze manier de kwaliteit van de hulpverlening vergroten.
Ons onderzoek heeft de volgende onderzoeksvraag:
Op welke manier kunnen de medewerkers van De Meregaard, de cliënten van de gesloten afdeling een (zinvolle) dagbesteding aanbieden en inhoudelijk vormgeven, passend bij de interesses en mogelijkheden van de cliënten, en welke activiteiten zijn dat?
Wij zullen ons gaan verdiepen in de organisatie Symfora Groep en in het bijzonder in de afdeling De Meregaard. Op deze manier zullen wij de organisatie beter te leren kennen, vooral de afdeling waar ons onderzoek op toegespitst is. Pas als wij een goed beeld hebben van de afdeling kunnen wij met een goed en passend advies komen wat betreft de dagbesteding.
In dit onderzoeksverslag zullen de volgende punten aan bod komen. In het eerste hoofdstuk zullen wij onze onderzoeksvraag, onderzoeksmethoden en de bijbehorende specifieke deelvragen toelichten. Ook zullen we de verdieping in de instelling en in het bijzonder de afdeling De Meregaard in het eerste hoofdstuk beschrijven. In het tweede hoofdstuk benoemen we de begrippen met bijbehorende toelichting zodat duidelijk wordt waar we het precies over hebben. In het derde hoofdstuk zullen wij de meest voorkomende stoornissen op de gesloten afdeling van De Meregaard beschrijven vanuit de literatuur. Hierdoor wordt een duidelijk beeld geschetst van de doelgroep zoals een beschrijving van de symptomen, bijzonderheden en de (on)mogelijkheden, hiermee kunnen we rekening mee houden wanneer we een dagbesteding gaan bedenken. Bij het stuk over de doelgroep zullen we de doelgroep van De Meregaard hierbij betrekken.
Vervolgens zullen wij in het vierde hoofdstuk ons onderzoek beschrijven naar de wensen van de patiënten en medewerkers. Het is belangrijk dat én de medewerkers én de patiënten zich kunnen vinden in de door ons bedachte dagbesteding, pas dan zal het werkelijk uitgevoerd kunnen worden.
In het vijfde hoofdstuk zullen wij onze bevindingen, verkregen uit de werkbezoeken aan andere instellingen toelichten. Ten slotte, in het zesde hoofdstuk, komen we met de resultaten en conclusies van ons gehele onderzoek. We zullen dus komen met een advies over hoe de medewerkers de patiënten van de gesloten afdeling een passende, zinvolle dagbesteding kunnen aanbieden en welke activiteiten dit zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersSymfora Groep, 'De Meregaard' Unit B. , Almere
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk